Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management technického vybavení nemocnic

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7AMBMTV Z,ZK 4 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenty formulovat a řešit požadavky z hlediska zajištění provozu technologií používaných ve zdravotnictví, vysvětlit platnou legislativu a zvládnout jejich kvalitní výběr a servis. Dále se student seznámí s principy pořizování technologií a to zdravotnických i nezdravotnických. Při praktických cvičeních se ověří naučené znalosti HB HTA tím, že se vytvoří simulovaný příklad zdravotnického zařízení, do kterého se budou pořizovat technologie. Ve dvou semestrálních pracích studenti nejdříve navrhnou za pomocí HB HTA pořizovanou techniku, kterou pak ve výběrovém řízení „vysoutěží“.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu:

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních, úspěšné absolvování testů a zpracování prací na zadané téma.

Hodnocení zkoušky:

Kombinovaná zkouška, ústní a písemná část, hodnocení podle ECTS systému.

Osnova přednášek:

1.Management technického vybavení nemocnic

2.Nezdravotnické vybavení zdravotnických zařízení

3.Zdravotnické vybavení zdravotnických zařízení

4.HTA na úrovni zdravotnických zařízení I

5. HTA na úrovni zdravotnických zařízení II

6.Výběrová řízení

7.Diagnostická přístrojová technika I

8.Diagnostická přístrojová technika II

9.Terapeutická zdravotnická technika I

10.Terapeutická zdravotnická technika II

11.Technické prostředky s měřící funkcí

12.Vybavení zdravotnických zařízení potřebnou technikou

13.Správa technického vybavení zdravotnického zařízení I

14.Správa technického vybavení zdravotnického zařízení II

Osnova cvičení:

1.Management technického vybavení nemocnic

2.Nezdravotnické vybavení zdravotnických zařízení

3.Zdravotnické vybavení zdravotnických zařízení

4.Zadání semestrální práce: Hodnocení zdravotnických technologií HB-HTA

5.Hodnocení zdravotnických technologií HB-HTA

6.Hodnocení zdravotnických technologií HB-HTA

7.Zadání semestrální práce Výběrové řízení

8.Diagnostická přístrojová technika v praxi

9.Diagnostická přístrojová technika v praxi

10.Terapeutická zdravotnická technika v praxi

11.Terapeutická zdravotnická technika v praxi

12.Vyhodnocení semestrální práce: Hodnocení zdravotnických technologií HB-HTA

13.Vyhodnocení semestrální práce Výběrové řízení

14.Správa technického vybavení zdravotnického zařízení v praxi

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

-WILLSON, Keith, Keith ISON a Slavik TABAKOV. Medical equipment management. Boca Raton: Taylor & Francis, 2014. Series in medical physics and biomedical engineering. ISBN 9781420099584.

-DYRO, Joseph F. Clinical engineering handbook. Boston: Elsevier Academic Press, c2004. ISBN 9780122265709.

-Sampietro-Colom L, Lach K, Cicchetti A, Kidholm K, Pasternack I, Fure B, Rosenmöller M, Wild C, Kahveci R, Wasserfallen JB, Kiivet RA, et al. The AdHopHTA handbook: a handbook of hospital‑based Health Technology Assessment (HB-HTA); Public deliverable; The AdHopHTA Project (FP7/2007-13 grant agreement nr 305018); 2015. Available from: http://www.adhophta.eu/handbook či http://www.adhophta.eu/sites/files/adhophta/media/adhophta_handbook_website.pdf

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6187606.html