Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomicko-klinické hodnocení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7AMBEKH Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V předmětu se studenti seznámí s problematikou ekonomicko-klinického hodnocení. Studenti se teoreticky seznámí s nákladovými analýzami a všemi vstupy nutné pro jejich zpracování. Veškeré poznatky si prakticky vyzkouší na praktických příkladech v rámci cvičení. Závěr předmětu bude věnován oboru Health Technology Assessment a studenti se prakticky seznámí se strukturou studií zpracovaných v rámci HTA.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: Student je povinen vypracovat zadané praktické úkoly na cvičeních. Na cvičeních je maximálně možné získat 100 bodů. Pro udělení zápočtu je potřeba získat min. 60 bodů.

Hodnocení zkoušky: Student s uděleným zápočtem je hodnocen na základě písemné zkoušky. Pro výsledné hodnocení se užívá klasifikační stupnice, která je v souladu s klasifikační stupnicí ECTS.

Osnova přednášek:

1. Úvod do ekonomicko-klinického hodnocení

2.Náklady a zdroje dat o nákladech: Přímé zdravotnické náklady, přímé nezdravotnické náklady

3.Náklady a zdroje dat o nákladech: Nepřímé náklady, nevyčíslitelné náklady

4.Outcomes pro nákladové analýzy

5.Hodnocení kvality života – valuační metody

6.Hodnocení kvality života – QALY, DALY, LYG

7.Analýza dopadů na rozpočet (BIA)

8.Analýza minimalizace nákladů (CMA), analýza nákladů a dopadů (CCA)

9.Analýza nákladové efektivity (CEA)

10.Analýza nákladů a užitků (CUA)

11.Analýza nákladu a přínosů (CBA)

12.Health Technology Assessment

13.Organizace a spolupráce v oblasti HTA. Struktura studií HTA

14.Využití studií HTA pro rozhodování

Osnova cvičení:

1.Úvod do ekonomicko-klinického hodnocení

2.Sběr dat a výpočet přímých nákladů

3.Sběr dat a výpočet nepřímých nákladů

4.Sběr a zpracování dalších outcomes pro nákladové analýzy

5.Hodnocení kvality života – zpracování dotazníkových šetření, valuační metody

6.Hodnocení kvality života – výpočet QALY, LYG, DALY

7.Struktura nákladových analýz – perspektiva, komparátor, diskontování

8.Zpracování a výpočet analýzy dopadů na rozpočet (BIA)

9.Zpracování a výpočet analýzy minimalizace nákladů (CMA) a analýzy nákladů a dopadů (CCA)

10.Zpracování a výpočet analýzy nákladové efektivity (CEA)

11.Zpracování a výpočet analýzy nákladů a užitků (CUA)

12.Zpracování a výpočet analýzy nákladů a přínosů (CBA)

13.Senzitivní analýza

14.Hodnocení zdravotnických technologií – praktické příklady

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

-GOODMAN, Clifford S.: HTA101. Introduction to Health Technology Assessment. The Lewin Group, Virginia, 2014. (Volně dostupné z http://www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/HTA_101_FINAL_7-23-14.pdf)

Doporučená literatura:

-BRENT, Robert J. Cost-benefit analysis and health care evaluations. Northhampton, MA: Edward Elgar, 2003. ISBN 978-1840648447

-SCHÖFFSKI, Oliver a Johann-Matthias SCHULENBURG. Gesundheitsökonomische Evaluationen. 4., vollständig überarb. Aufl. Berlin: Springer, 2012. ISBN 978-3-642-21699-2 (in German)

-FUCHS Victor R. Who shall live? : health, economics, and social choice, 2nd expanded ed. New Jersey: World Scientific; 2011, ISBN 981-02-4183-6

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6187706.html