Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Seminář k diplomové práci I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSSDP1 Z 2 1S česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Ročníkový projekt (F7PMSRP)
Garant předmětu:
Vladimír Rogalewicz
Přednášející:
Cvičící:
Gleb Donin, Ondřej Gajdoš, Vladimír Rogalewicz
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je koncipován jako příprava studentů na závěrečná práce FBMI ČVUT, které prokážou samostatné analytické a tvůrčí schopnosti studenta a také jeho schopnosti integrovat znalosti z předcházejících fází studia.

Seminář k diplomové práci 1 navazuje na předmět a výstupy z předmětu Ročníkový projekt. Seminář je koncipován jako průběžná a kontrolovaná práce na metodologii vědecko-výzkumné práce studenta. Na základě vypracovaného současného stavu problematiky student vybere vhodné metody pro řešení DP a vypracuje konkrétní kapitolu DP - Metody. Náplní semináře jsou prezentace postupu, výběru vhodných metod pro zpracování diplomové práce studentů a jejich průběžná kontrola a diskuze.

Požadavky:

1. Povolená absence - 1 cvičení

2. Splnění požadavků 1. prezentace:

Prezentace bude obsahovat: specifikaci cílů DP práce, syntetické závěry stavu problematiky, vybrané metody, harmonogram práce.

Student musí získat min 10 bodů z 20.

3. Splnění požadavků 2. prezentace:

Prezentace bude obsahovat: cíle práce, celkový stav práce, popis metod, průběžné výsledky (pokud již nějaké jsou), sběr dat, harmonogram práce.

Prezentace bude probíhat na Studentské konferenci FBMI

Student musí získat min 20 bodů ze 40.

4. Zpracování konkrétní kapitoly DP - metody.

Práce bude odevzdávána na konci listopadu (datum bude upřesněn na prvním semináři) se souhlasem vedoucího práce.

Hodnocení: Současný stav problematiky, cíle práce, metody, nástin následujícího postupu, literatura, formální stránka.

Počet stran neomezen, závisí na daném typu DP.

Student musí získat min 20 bodů ze 40.

5. Celkem musí student získat min. 50 bodů ze 100

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].SGALL, Petr a Jarmila PANEVOVÁ. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0871-5.

[2].KAPOUNOVÁ J., KAPOUN P.: Bakalářská a diplomová práce – od zadání po obhajobu. Praha. Grada 2017. 1. vydání. ISBN 978-80-271-0079-8.

[3].GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0310-6

[4].ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společnských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-40-7.

[5].KOEGEL, Timothy J. Špičková prezentace: jak zaujmout a přesvědčit posluchače. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2008-8.

[6].HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace: 7., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2008. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2423-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:B-135
Rogalewicz V.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 5)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-135
Rogalewicz V.
14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 7)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-135
Rogalewicz V.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 6)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-135
Rogalewicz V.
14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 8)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-135
Gajdoš O.
Donin G.

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-135
Gajdoš O.
Donin G.

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 3)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-135
Gajdoš O.
Donin G.

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-135
Gajdoš O.
Donin G.

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 4)
Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5820006.html