Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hodnocení zdravotnických technologií

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMS1HZT Z,ZK 4 12P+8S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:
Požadavky:

Seminář: aktivní účast, test

Zkouška: písemný test s otevřenými otázkami jako vstupní brána k ústní zkoušce; výsledek zkoušky (složil/nesložil) a známka se rozhodují podle ústní části

Osnova přednášek:

•Úvod do HTA: Úloha HTA, historický přehled. Definice HTA: vymezení HTA, základní zaměření HTA, perspektiva pohledu studie HTA. Co všechno HTA hodnotí. Využití HTA pro rozhodování o zařazení nové technologie do úhrad ze zdravotního pojištění. Využití HTA pro strategické rozhodování v nemocnicích. Oddělení hodnocení od rozhodování.

•Evidence based medicine. Kvalita zdrojů informací v EBM. Literární rešerše: technika literárních rešerší, databáze publikací a vědeckých výsledků, Cochrane Institute. Meta-analýza a její techniky. Zdroje dat: mezinárodní databáze, ÚZIS, retrospektivní data od poskytovatelů a plátců péče.

•Outcomes v oblasti HTA: jak je získat, jak je zpracovat, jak s nimi počítat. Typy, které se dají v rámci HTA použít.

•Multikriteriální metody pro stanovení outcomes. Měření kvality života: QALY, DALY, LYG, způsob měření kvality života, generické dotazníky, specifické dotazníky, time trade-off, standard gamble.

•Náklady a zdroje dat o nákladech: Přímé zdravotnické náklady, přímé nezdravotnické náklady. Nepřímé náklady, nevyčíslitelné náklady.

•Nákladové analýzy: CMA, CEA, CUA, ICER, CBA, CIA, CCA. Ekonomicko-teoretické základy nákladových analýz. Modelování v HTA. Analýzy citlivosti.

•Core model. Model NICE. HTA pro léčivé prostředky.

•Využití studií HTA pro rozhodování o zařazení nové technologie do úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Zavedení nové technologie do úhrad zdravotního pojištění. Disinvestment. Analýza dopadů na rozpočet (BIA). Willingness to pay - ochota platit. Prahové hodnoty a jejich zavedení. Individuální hranice ochoty platit

•HTA pro zdravotnické přístroje. Vhodné analýzy, proces hodnocení. HB-HTA: Využití HTA na úrovni nemocnic.

•Organizace a spolupráce v oblasti HTA: Organizace HTA na národní úrovni, přenos výsledků HTA mezi národními zdravotními systémy. Mezinárodní organizace. Etika HTA.

Osnova cvičení:

•Literární rešerše a meta-analýza. Praktické příklady a práce s daty.

•Outcomes - hodnotové inženýrství, multikriteriální rozhodování.

•Outcomes - QALY. Zpracování dotazníkových šetření.

•Náklady: Přímé zdravotnické náklady, přímé nezdravotnické náklady.

•Nepřímé náklady, nevyčíslitelné náklady - praktické příklady.

•CEA a ICER - praktické příklady.

•CEA a ICER - praktické příklady pokračování.

•CBA - praktické příklady.

•CMA, CUA - praktické příklady.

•Hodnocení u zdravotnických prostředků - praktické příklady.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]GOODMAN, Clifford S.: HTA101. Introduction to Health Technology Assessment. The Lewin Group, Virginia, 2014. (Volně dostupné z http://www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/HTA_101_FINAL_7-23-14.pdf)

[2]BRENT, Robert J. Cost-benefit analysis and health care evaluations. Northhampton, MA: Edward Elgar, 2014. ISBN 9781781004586.

[3]ROGALEWICZ, Vladimír a Ivana JUŘIČKOVÁ: Hodnocení zdravotnických technologií. Kladno: FBMI ČVUT, 2014. (Volně dostupné z: https://predmety.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/predmet/3333/metodicka_prirucka/17PMSHZTA_20150303_175752_d7af260df833588def35436f75f9371c.pdf)

Doporučená literatura

[4]SCHÖFFSKI, Oliver a Johann-Matthias SCHULENBURG. Gesundheitsökonomische Evaluationen. 4., vollständig überarb. Aufl. Berlin: Springer, 2012. ISBN 978-3-642-21699-2.

[5]ROGALEWICZ, V.; KUBÁTOVÁ, I.; DONIN, G.; DOLEŽAL, T.; LAMBLOVÁ, K.; BARTÁKOVÁ, J.; KNEPPO, P. HTA in the Czech Republic: Still Behind. In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 2). Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. pp. 101-105. IFMBE Proceedings. vol. 68/2. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9037-0

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7794306.html