Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Systém managementu jakosti v laboratoři

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLSMJ Z 1 1P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo
Cvičící:
Eliška Friebová, Vojtěch Kamenský
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem řízení kvality v laboratořích. Předmět studenty seznamuje s různými přístupy řízení kvality, dále se zaměřuje na pojmy akreditace a certifikace. Pojmy a podmínky jsou vysvětlovány jak v kontextu legislativním, tak v kontextu praktického zavádění. Součástí předmětu je dále metrologie u laboratorních přístrojů a řízení kvality v laboratořích.

Požadavky:

1. Aktivní účast na cvičeních.

2. 80% docházka (max. 1 absence).

3. Zápočtový test.

Osnova přednášek:

. Pojem kvalita, historie řízení kvality, hlavní principy kvality. Řízení kvality, právní rámec řízení kvality, tuzemský a zahraniční přístup.

. Management kvality, přehled metod používaných v managementu kvality, vybrané metody používané v managementu kvality v laboratoři.

. Metrologie v řízení kvality. Specifika metrologie v systému řízení kvality jakosti v laboratoři.

. Pojmy akreditace, certifikace, SAK, NASKL a další.

. Kvality z pohledu laboratoře a nejčastější chyby v laboratořích.

Osnova cvičení:

. Základní podmínky zajištění kvality v laboratoři, minimální personální a technické vybavení.

. Metody řízení kvality a rizik (Ishikawa diagram, six sigma, FMEA, FTA), určení možných rizik v laboratoři, jejich prevence a řešení.

. Zajištění metrologické kvality v laboratoři a s tím spojená dokumentace, prevence chyb měření, podmínky měření, ISO 15189.

. Podklady pro akreditaci laboratoře, nutná potřebná dokumentace, příručka kvality v laboratoři.

. Analýza případové studie týkající se kvality a chyb v laboratořích, souhrn probírané látky.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník.

•ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality – Požadavky.

•ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost

•Spojená akreditační komise: Národní akreditační standardy v nemocnicích.

Doporučená literatura:

•Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-231
Kamenský V.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
místnost KL:B-330
Kamenský V.
Kneppo P.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5858706.html