Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení lidských zdrojů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMSRLZ Z,ZK 3 4P+4S česky
Garant předmětu:
Zuzana Dvořáková
Přednášející:
Zuzana Dvořáková
Cvičící:
Zuzana Dvořáková, Petra Hospodková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními souvislostmi v oblasti řízení lidských zdrojů, přičemž jsou hledána a studována specifika či odlišnosti pro zdravotnictví. Předmět dále seznamuje studenty se základními principy nastavení českého zdravotního systému, zdůvodňuje, proč jsou lidské zdroje důležité. Další diskutovanou oblastí je např. hodnocení vnějších a vnitřních podmínek organizace a jejich vliv na řízení lidských zdrojů, způsoby stanovení personálních cílů - efektivnost, etika. Postupně je student seznámen s jednotlivými činnostmi v rámci managementu lidských zdrojů, jako je např. získávání a výběr pracovníků, hodnocení pracovního výkonu, motivace, týmová spolupráce, rozvoj pracovníků, péče o pracovníky, úlohy personálního útvaru ve zdravotnictví apod. Na cvičeních je prováděn praktický nácvik některých teoreticky probraných dovedností, přičemž podstatným výstupem pro studenty je sestavení vlastního CV, motivačního dopisu a simulace výběrového řízení.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na seminářích (max. jedna absence).

Výsledná známka klasifikovaného zápočtu vychází z velikosti bodového zisku, kdy maximální počet je 100 bodů. Ze závěrečného testu ve 14 týdnu může student získat max 70 bodů, dalších 30 bodů lze získat z týmové práce na seminářích (projekt fiktivního zdravotnického zařízení).

Osnova přednášek:

Obsah přednášek:

•Řízení lidských zdrojů - úkoly, podmínky, cíle

•Vedení a řízení (modely řízení lidských zdrojů, cíle a aktivity, styly vedení, leadership)

•Týmová práce a techniky její podpory

•Kritéria personálního výběru, formulace parametrů, požadavky na CV a motivační dopis

•Právní povinnosti zaměstnavatele, typy pracovně-právních smluvních vztahů

•Řízení a hodnocení pracovního výkonu

•Rozvoj zaměstnanců, odměňování zaměstnanců, management lidských zdrojů ve specifických podmínkách.

Osnova cvičení:

Obsah seminářů:

•Pracovní typologie, motivace

•(test týmových rolí, týmové hry, test motivačních faktorů, diskuse na téma motivační program v privátním sektoru vs veřejné zdravotnictví)

•Plánování lidských zdrojů ve fiktivním zařízení I.

•Zadání souvislé úlohy na seminářích (výpočet potřeby kapacitního obsazení, návrh na rozmístění zaměstnanců, plánování provozu)

•Plánování lidských zdrojů ve fiktivním zařízení II.

•Pokračování v souvislé úloze (návrh na náboru zaměstnanců, sestavení časového plánu pro jednotlivé ordinace)

•Plánování lidských zdrojů ve fiktivním zařízení III

•Pokračování v souvislé úloze (dokončení časového plánu pro jednotlivé ordinace v xls., výpočet mzdových nákladů)

•Vyhodnocení závěrečných prací a souvislé úlohy na seminářích

•Motivační dopis, životopis, assessment centrum

(sestavení vlastního CV, zásady pro psaní motivačního dopisu, cvičení na assessment centra)

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].ŠIKÝŘ, Martin. Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2014. Manažer. ISBN 978-80-247-5212-9.

[2].ŠAFRÁNKOVÁ, Jana Marie a Martin ŠIKÝŘ. Perspektivy rozvoje lidského potenciálu: výzvy současné praxe řízení lidských zdrojů. Ostrava: Key Publishing, 2017. Monografie (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-279-2.

[3].ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy: 13. vydání. Přeložil Martin ŠIKÝŘ. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7.

[4].CAHA, Zdeněk. Management lidských zdrojů. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2017. ISBN 978-3-942303-52-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5825206.html