Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Implantáty a implantologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIIM ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Radovan Hudák
Přednášející:
Radovan Hudák, Jozef Živčák
Cvičící:
Radovan Hudák, Patrik Kutílek, Jozef Živčák
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět nabízí přehlednou informaci o současných možnostech využití oboru implantologie v praxi a specifických oblastech výzkumu. Pozornost je věnována především aspektům materiálových a mechanických vlastností implantátů, ale i procesům výroby, verifikaci a validaci implantátů.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Obsah přednášek:

1.Implantáty – charakteristika a rozdelenie

2.Materiály pro výrobu implantátů

3.Výroba implantátů – výrobní technologie

4.Aditivní výroba

5.Medicínská aditívní výroba

6.Biokompatibilita implantátů

7.Zdravotnícké pomůcky – definíce a klasifikáce

8.Certifikáce a administráce výroby implantátů

9.Verifikáce a validáce procesů výroby implantátů

10.Marketing a podnikání v oblasti výroby implantátů

Osnova cvičení:

Cvičení:

1.Metody zpracování záznamu sil a určení mechanických vlastností materiálů, a jejich kvantitativní hodnocení pomocí výpočetní techniky

2.Silové a momentové účinky s využitím měřičů sil. Mechanické vlastnosti částí implantátů využitím zkušebního trhacího stroje.

Cíle studia:

Předmět nabízí přehlednou informaci o současných možnostech využití oboru implantologie v praxi a specifických oblastech výzkumu. Pozornost je věnována především aspektům materiálových a mechanických vlastností implantátů, ale i procesům výroby, verifikaci a validaci implantátů.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Knudson, D.: Fundamentals of Biomechanics, Springer-Verlag, 2007

[2] Hudák, R., Živčák, J.: Bioaditívna výroba, - 1. vyd. - Košice : SjF, TU - 2015. - 131 s.. - ISBN 978-80-89040-43-8.

[3] Živčák, J., Hudák, R. a kol.: Biomechanizmy: Materiály a technológie v implantológii, - 1. vyd. - Košice : SjF TU - 2015. - 194 s.. - ISBN 978-80-89040-44-5.

[4] Kutílek, P., Žižka, A. Vybrané kapitoly z experimentální biomechaniky. 1. Vydání. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012

[5] Živčák J. a kol., Základy bioniky a biomechaniky, ManaCon, 2004

[6] Vasif Hasirci, Nesrin Hasirci: Fundamentals of Biomaterials, Springer-Verlag New York, 2018, 978-1-ISBN 4939-8854-9

Doporučená:

[1] Valenta, J.; Konvičková, S.: Biomechanika člověka 1. - svalově kosterní systém. Praha, Vydavatelství ČVUT, 1997

Poznámka:

Modul B

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5870606.html