Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Odborná anglická terminologie (začátečníci)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFOATZ Z 3 2C česky
Garant předmětu:
Jitka Mariňáková
Přednášející:
Cvičící:
Jitka Mariňáková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zaměřuje v prvé části semestru na zopakování základních gramatických pravidel a upevnění nezbytné slovní zásoby a společenské konverzace, ve druhé části na získání základní slovní zásoby z oboru fyzioterapie se zaměřením na možnost studia odborné literatury.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: průběžné základní znalosti ověřované testy, případným průběžným ústním přezkoušením při hodinách a písemný zápočtový test (minimálně 60 %).

Požadavky na studenta: docházka (absence do 20 %, tj. 3 absence za semestr), prezentace na odborné téma dle dohody s vyučujícím během semestru.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Physiotherapy, areas of physiotherapy, workplaces, frequent vocabulary related to health

2. týden Frequent vocabulary to health, injuries, accidents, description, reading comprehension

3. týden Human body - head and neck, spine, trunk, upper and lower limbs

4. týden Human body - body systems, bones, joints, muscles - types

5. týden Human body - nervous system, brin, spinal cord, nerves. Exercises related

6. týden Initial session with a patient - questions, greetings, sample dialogues

7. týden Taking medical history, instructions during physical examination

8. týden Giving instructions, advice on exercise, body posture

9. týden Giving instructions, advice on exercise, body posture

10. týden Assessment and evaluation - types of pain, symptoms, history of present illness, past medical history

11. týden Musculoskeletal assessment - ROM, MMT, posture assessment, gait assessment

12. týden .Musculoskelatal conditions - injuries, initial management of injuries

13. týden Initial session with a physiotherapist.

14. týden Health professions.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GOGELOVÁ Helena. Angličtina pro fyzioterapeuty. Praha: Grada Publishing a.s., 2011, 320 s. ISBN 978-80-247-3531-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-235
Mariňáková J.
10:00–11:50
(paralelka 2)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-235
Mariňáková J.
12:00–13:50
(paralelka 3)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-235
Mariňáková J.
14:00–15:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
místnost KL:K-235
Mariňáková J.
08:00–09:50
(paralelka 5)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-333
Mariňáková J.
14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 4)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-112
Mariňáková J.
14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 4)
Kladno FBMI
Učebna PC - krizové řízení
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6127606.html