Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Odborná anglická terminologie (začátečníci)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFOATZ Z 3 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Jitka Mariňáková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zaměřuje v prvé části semestru na zopakování základních gramatických pravidel a upevnění nezbytné slovní zásoby a společenské konverzace, ve druhé části na získání základní slovní zásoby z oboru fyzioterapie se zaměřením na možnost studia odborné literatury.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: průběžné základní znalosti ověřované testy, případným průběžným ústním přezkoušením při hodinách a písemný zápočtový test (minimálně 60 %).

Požadavky na studenta: docházka (absence do 20 %, tj. 3 absence za semestr), prezentace na odborné téma dle dohody s vyučujícím během semestru.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Directions.

2. týden Describing habits and routines.

3. týden Giving personal information.

4. týden Greetings.

5. týden Telling the time.

6. týden Understanding and using numbers.

7. týden Understanding and using prices.

8. týden Connecting words.

9. týden Human body – body parts.

10. týden Human body – body systems.

11. týden Human body – musculoskeletal systém.

12. týden Human body – nervous systém.

13. týden Initial session with a physiotherapist.

14. týden Health professions.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GOGELOVÁ Helena. Angličtina pro fyzioterapeuty. Praha: Grada Publishing a.s., 2011, 320 s. ISBN 978-80-247-3531-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-332
Mariňáková J.
12:00–13:50
(paralelka 2)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-235
Mariňáková J.
14:00–15:50
(paralelka 3)
Kladno FBMI
Učebna
Út
místnost KL:K-306
Mariňáková J.
12:00–13:50
(paralelka 4)
Kladno FBMI
Učebna anatomie
St
místnost KL:K-235
Mariňáková J.
08:00–09:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-234
Mariňáková J.
14:00–15:50
(paralelka 5)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6127606.html