Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modelování pro strojírenství a výrobu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VMSV Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Jana Matějková
Přednášející:
Cvičící:
Jana Matějková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je určen pro studenty všech programů, jež se chtějí naučit navrhovat modely pro následnou výrobu technologiemi 3D tisk a CNC obrábění a zároveň tyto modely testovat z hlediska pevnostních analýz, vlivu na proudění tekutin apod.

Požadavky:

Účast na cvičeních.

Vypracování vlastního projektu, který bude zadán na prvním cvičení.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1)Autodesk Fusion 360 – představení, základní metody 3D modelování. Tvorba součástí a sestav, vazby. Animace sestavy. Zadání projektů.

2)Pevnostní analýza soustavy metodou konečných prvků. Lineární a nelineární statická analýza soustavy.

3)Základní technologie výroby – požadavky na design výrobků. Praktická ukázka výrobních technologií – 3D tisk (SLA, FFF); CNC soustružení; soustružení; řezání, gravírování CO2 laserem.

4)Fusion 360 CAM. Export dat pro CNC obrábění a 3D tisk.

5)Tvorba výrobní dokumentace – strojní výkresy, kótování.

6)CFD simulace proudění.

7)Prezentace a vyhodnocení vlastních projektů studentů. Udělení zápočtů.

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit se základní metody tvorby součástí a modelů pro následnou výrobu, včetně tvorby průvodní dokumentace.

Studijní materiály:

Prezentace ke cvičením dostupné v příslušném kurzu na Moodle.

Online kurz AUTODESK Fusion 360 dostupný na:

https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?guid=GUID-1C665B4D-7BF7-4FDF-98B0-AA7EE12B5AC2

LEINVEBER, Jiří a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: učebnice pro školy technického zaměření. Šesté vydání. Úvaly: Albra, 2017. ISBN 978-80-7361-111-8.

KLETEČKA, Jaroslav a Petr FOŘT. Autodesk Inventor: tvorba digitálních prototypů. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, c2012. ISBN 978-80-251-3728-4.

Poznámka:

Předmět byl podpořen projektem RPAPS 2020 Zavedení předmětů Modelování pro strojírenství a výrobu a Praktika z návrhu a výroby – třískové obrábění, 3D tisk

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=4745
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-433
Matějková J.
16:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Kladno FBMI
Lab. KI a MZT
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6654206.html