Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do biomedicínského inženýrství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VUBME Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jiří Hozman
Přednášející:
Jiří Hozman
Cvičící:
Evgeniia Karnoub
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Hlavním cílem předmětu je realizovat úvod do studovaného oboru včetně souvislostí mezi obsahem biomedicínského inženýrství, studijním plánem, požadavky legislativy ČR a klinické praxe. Dílčími cíli jsou motivace k nelékařské zdravotnické profesi, popis náplně studia a řízené odborné praxe a též možnosti dalších odborných aktivit studentů. Součástí předmětu je též popis disciplín biomedicínského inženýrství a ukázka vybrané relevantní přístrojové techniky včetně simulovaného pracoviště JIP a umělých pacientů. V závěru předmětu bude popsána konkrétní role biomedicínského technika (profese) ve zdravotnictví v návaznosti na legislativu ČR a možných uplatnění včetně úlohy odborných společností v ČR. Z hlediska organizačního se bude předmět vyučovat po 2 hodinách a z toho důvodu je uvedeno pouze 7 témat přednášek a 7 témat cvičení.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

P1

Účast na cvičeních je povinná a je možné omluvit pouze jednu nepřítomnost bez udání důvodu. Všechny ostatní nepřítomnosti je třeba omluvit a doložit. Testy musí být případně nahrazeny v jiný termín.

P2

V semestru budou zahrnuty dva testy a to na základě přednášek, na základě podkladů pro cvičení, na základě vlastních cvičení a též na základě povinné literatury uvedené k tomuto předmětu. Jeden test bude v 10. týdnu a druhý ve 14. týdnu. Každý z těchto testů bude tvořen písemným testem, který bude obsahovat 10 otázek. Tyto otázky budou buď otevřené, anebo typu ABC, anebo s uvedeným obrázkem. Vždy bude cílem otázky identifikovat daný přístroj podle různých příznaků, tj. popisu, nákresu, obrázku, příslušenství, situace v nemocnici apod. a zařadit daný přístroj do jedné ze tří skupin, tj. diagnostický, anebo terapeutický přístroj či přístroj do klinické laboratoře. Každá otázka bude hodnocena max. 5 body. V součtu je tedy možné získat max. 100 za oba testy. Minimální požadavek je pak získat 50 bodů za oba testy v součtu s tím, že není stanoven minimální počet bodů pro každý jednotlivý test. Kdo nezíská počet 50 bodů, tak nemůže získat zápočet.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, přehled problematik, motivační videa, příklady, požadavky na zakončení, organizace předmětu, koncepce a přehled laboratoří

2. Pozice biomedicínského technika, činnosti, zázemí, struktura nemocnice, klasifikace lékařské přístrojové techniky (ukázky z praxe i z laboratoří)

3. Diagnostická přístrojová technika - část 1 (lékařská přístrojová technika - přehled)

4. Diagnostická přístrojová technika - část 2 (zobrazovací systémy - přehled)

5. Terapeutická přístrojová technika - část 1 (lékařská přístrojová technika, fyzikální terapie, anesteziologický přístroj, radioterapie, robotická rehabilitace)

6. Přístrojová technika pro klinickou laboratoř (analyzátory)

7. Ukázky činností z praxe, pozice absolventů (mapa), ukázky prací a dalších aktivit studentů na oboru Biomedicínský technik

Osnova cvičení:

1. Podmínky zápočtu, BOZP. Experimentální výuková sestava se zdrojem RTG záření, ultrazvukový diagnostický přístroj, flexibilní endoskop, vše příklady zobrazovacích systémů v lékařství.

2. Celotělový pacientský klinický simulátor HPS (Human Patient Simulator) na simulovaném pracovišti JIP, monitor vitálních (životních) funkcí.

3. Zápočtový test 1, Elektrokardiograf, defibrilátor, pulzní oxymetr, tonometr pro měření krevního tlaku.

4. Přístroje pro podporu krevního oběhu.

5. Dialyzační přístroj, magnetoterapie, elektroterapie.

6. Simulátory fyziologických veličin a testery a analyzátory lékařské přístrojové techniky.

7. Zápočtový test č.2, název přístroje, nákres, obrázek přístroje či příslušenství a úkolem je zařazení do skupiny.

Cíle studia:

1. Zajistit motivaci pro studium relevantních předmětů.

2. Naučit orientaci zejména v členění zdravotnických elektrických přístrojů (ZEP).

3. Naučit rozpoznávat základní a nejčastější ZEP.

4. Naučit souvislotem fyzikálních zákonů a základních principů nejčastějších ZEP.

5. Naučit popsat základní a nejčastější provedení ZEP.

6. Motivovat a částečně připravit pro řízenou odbornou praxi.

V souladu s těmito cíli výše je tento předmět určen pouze pro studenty 1. ročníků na oboru Biomedicínský technik. Předmět je vhodný pro studenty, kteří mají zájem se seznámit s oborem jako takovým včetně používané přístrojové techniky. Studenti tak lépe pochopí některé souvislosti v rámci studia, ale budou i lépe připraveni na povinné součásti studia jako je např. i řízená odborná praxe.

Studijní materiály:

Povinné (všechny položky jsou dostupné v knihovně, resp. na uvedených www stránkách):

[1] Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Editor Petr BARTŮNĚK, editor Dana JURÁSKOVÁ, editor Jana HECZKOVÁ, editor Daniel NALOS. Praha: Grada Publishing, 2016. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4343-1.

[2] Hozman, J. a kol.. 415. Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik . [online]. 21.11.2015 [cit. 2015-11-21].

Dostupné z: http://esf.fbmi.cvut.cz/415

[3] Kol.: Vyšetřovací metody. [online]. 1.6.2017 [cit. 2017-09-27]. Dostupné z:https://www.mojemedicina.cz/cs_cz/pruvodce-pacienta/vysetrovaci-metody.html

Doporučené (všechny položky jsou dostupné v knihovně, resp. na uvedených www stránkách):

[4] HOZMAN, Jiří a kol. Praktika z biomedicínské a klinické techniky. Vyd. 1. V Praze: ČVUT, 2008, 154 s. ISBN 978-80-01-03956-4.

[5] HOZMAN, Jiří a Josef CHALOUPKA. Praktika z biomedicínské a klinické techniky. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2008, 118 s. ISBN 978-80-01-04025-6.

[6] HOZMAN, Jiří, Josef CHALOUPKA a Petr MARŠÁLEK. Praktika z biomedicínské a klinické techniky. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2008, 159 s. ISBN 978-80-01-04031-7.

[7] ROUBÍK, Karel, Martin ROŽÁNEK a Richard GRÜNES. Praktika z biomedicínské a klinické techniky. Vyd. 1. V Praze: ČVUT, 2008, 122 s. ISBN 978-80-01-04023-2.

[8] Lékař a technika: Biomedicínské inženýrství a informatika. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 1970-. ISSN 0301-5491. 6x ročně.

[9] Roubík, K. a kol.. Home. The Clinical and Technology Journal. [online]. 21.11.2015 [cit. 2015-11-21]. Dostupné z: http://ctj.fbmi.cvut.cz/

[10] Kol.. Index. Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP. [online]. 21.11.2015 [cit. 2015-11-21]. Dostupné z: http://www.sbmili.cz/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:A-121
Karnoub E.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Demo. lab. LPT, ZS a VP
místnost KL:A-121
Karnoub E.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Demo. lab. LPT, ZS a VP
St
místnost KL:A-121
Karnoub E.
12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Demo. lab. LPT, ZS a VP
místnost KL:B-230
Hozman J.
16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4755406.html