Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metody a prostředky umělé plicní ventilace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIMUPV ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Karel Roubík
Přednášející:
Jan Bruthans, Karel Roubík
Cvičící:
Jan Bruthans, Karel Roubík
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na hlubší poznání problematiky metod a prostředků umělé plicní ventilace a to v celé její šíři a spektru – zahrnuje tedy jak UPV na operačních sálech (anesteziologický přístroj), tak i UPV na jednotkách intenzivní péče. Zabývá se rovněž ostatními metodami, ať už se jedná o metody neinvazivní plicní ventilace (NIV), či o méně rozšířené metody (vysokofrekvenční ventilace). Předmět neslouží pouze pro hlubší pochopení problematiky, ale také pro seznámení s moderními trendy v této oblasti. Cvičení v rámci předmětu jsou potom koncipována s využitím simulačního vybavení FBMI a je koncipováno jako samostatný výzkumný úkol.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky

2. Fyziologický a patofyziologický podklad UPV

3. Technologický poklad UPV

4. UPV na operačních sálech

5. UPV na jednotkách intenzivní péče

6. Použití UPV, odvykání od ventilátoru

7. Neinvazivní plicní ventilace (NIV)

8. Méně rozšířené metody UPV – vysokofrekvenční ventilace

9. Domácí UPV

10. Perspektívy rozvoje metod a přostředků UPV

Osnova cvičení:

Osnova cvičení (bloková forma výuky po 4 vyučovacích hodinách):

1. blokové cvičení: Plicní ventilátor na operačních sálech – sestavení, měření

2. blokové cvičení: Plicní ventilátor na jednotkách intenzivní péče – simulace ventilačních režimů

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na hlubší poznání problematiky metod a prostředků umělé plicní ventilace a to v celé její šíři a spektru – zahrnuje tedy jak UPV na operačních sálech (anesteziologický přístroj), tak i UPV na jednotkách intenzivní péče. Zabývá se rovněž ostatními metodami, ať už se jedná o metody neinvazivní plicní ventilace (NIV), či o méně rozšířené metody (vysokofrekvenční ventilace). Předmět neslouží pouze pro hlubší pochopení problematiky, ale také pro seznámení s moderními trendy v této oblasti. Cvičení v rámci předmětu jsou potom koncipována s využitím simulačního vybavení FBMI a je koncipováno jako samostatný výzkumný úkol.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Baker J.B Artificial Ventilation - A Basic Clinical Guide. Springer. ISBN:978-3319324999

[2] Ferrer, M., P. Pelosi, and T. Welte, eds. New Developments in Mechanical Ventilation. European Respiratory Monograph 55. Sheffield: European Respiratory Society, 2012. ISBN: 978-1849840217

Doporučená:

[1] Goldsmith, Jay P., Edward Karotkin, Gautham Suresh, and Martin Keszler. Assisted Ventilation of the Neonate E-Book. Elsevier Health Sciences, 2016. ISBN: 978-0323392150

[2] Gullo, A. Anaesthesia, Pain, Intensive Care and Emergency Medicine — A.P.I.C.E.: Proceedings of the 15th Postgraduate Course in Critical Care Medicine Trieste, Italy — November 17–21, 2000. Springer Science & Business Media, 2013. ISBN: 978-8847029033

[3] Muir, J.-F., N. Ambrosino, and A. K. Simonds. Noninvasive Ventilation: European Respiratory Monograph. European Respiratory Society, 2008. ISBN: 978-1904097792

[4] Tobin, Martin J., ed. Principles and Practice of Mechanical Ventilation. 3rd ed. New York: McGraw-Hill Medical, 2013. ISBN: 978-0071736268

Poznámka:

Modul D

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5876806.html