Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nové metody klinického inženýrství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DINMKI ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Peter Kneppo
Přednášející:
Peter Kneppo
Cvičící:
Gleb Donin, Vojtěch Kamenský, Ivana Kubátová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí klinického inženýrství a problémy, které jsou v této oblasti řešeny. Studenti se seznámí s vývojem klinického inženýrství, jeho rolí ve zdravotnictví a jeho praktickými aplikacemi v oblastech klinického hodnocení, údržby zdravotnických technologií a hodnocení zdravotnických technologií.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

1. Evoluce klinického inženýrství. Historie klinického inženýrství. Role technologií ve zdravotnictví.

2. Klinické inženýrství v Evropě a mimo Evropu. Systémové přístupy ke klinickému inženýrství.

3. Rozhodovací systémy ve zdravotnictví.

4. Základy modelovacích technik ve zdravotnictví.

5. Studie proveditelnosti se zaměřením na zdravotnickou techniku.

6. Softwary a integrované systémy ve zdravotnictví.

7. Klinický výzkum.

8. Hodnocení zdravotnické techniky na úrovni poskytovatele (Hb-HTA)

9. Zkoumání horizontu perspektivní a inovativních technolgií (Horizon scanning)

10. Logistika

Osnova cvičení:

1. blok 1. cvičení: Provoz a údržba zdravotnické technologie u poskytovatelů zdravotní péče

1. blok 2. cvičení: Hodnocení zdravotnické techniky na úrovni poskytovatele

2. blok 3. cvičení: Případová studie klinického výzkumu.

2. blok 4. cvičení: Horizont scanning z perspektivy poskytovatele zdravotních služeb

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí klinického inženýrství a problémy, které jsou v této oblasti řešeny. Studenti se seznámí s vývojem klinického inženýrství, jeho rolí ve zdravotnictví a jeho praktickými aplikacemi v oblastech klinického hodnocení, údržby zdravotnických technologií a hodnocení zdravotnických technologií.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Dyro, J.F., Iadanza, E.: Clinical Engineering Handbook. Elsevier Academic Press, 2004. ISBN: 0-12-226570-X.

[2] Miniati, R., Iadanza, E., Dori, F.: Clinical Engineering: From Devices to Systems. Elsevier Academic Press, 2016. ISBN: 978-0-12-803767-6.

Doporučená:

[1] Clinical Engineering: A Handbook for Clinical and Biomedical Engineers. Elsevier Academic Press, 2014. ISBN: 978-0-12-396961-3.

Poznámka:

Modul C

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5878106.html