Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář z fyzikální chemie a biochemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VSFBCH Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je koncipován jako podpůrný pro předměty Fyzikální chemie a Biochemie. První polovina kurzu je vyčleněna pro fyzikální chemii. Posluchači si zde upevní základní teoretické vědomosti na konkrétních příkladech a problematických úlohách, které budou samostatně řešit. Druhá polovina kurzu je věnována biochemii. Posluchači zde budou samostatně řešit základní problematiku struktury a vlastností na zadaných úkolech.

Požadavky:

Účast na cvičení, vypracování zadaného úkolu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Statistické spracování výledků v chemii

2. Výpočty složení roztoků, pH silných, slabých kyselin a zásad, pH solí, pufry.

3.Elektrodový potenciál. Nernstova rovnice

4.Vodivost, specifická vodivost, molární vodivost.

5.Rozpustnost, součin rozpustnosti

6.Elektrolýza, Faradayovy zákony.

7.Tlak, relativní, absolutní, stavová rovnice ideálního plynu, parciální tlak, absolutní a relativní vlhkost vzduchu

8.Názvosloví organické chemie.

9.Nukleové kyseliny.

10. Aminokyseliny, peptidy a proteiny.

11.Sacharidy.

12.Lipidy a biomembrány

13.Enzymy.

14.Metabolismus, principy, základní metabolické dráhy.

Cíle studia:

Osvojení teoretických znalostí z fyzikální chemie a biochemie. Pochopení návaznosti na obecnou chemii a chápání souvislostí mezi jednotlivými fakty. Samostatné řešení problematických úloh z chemie a biochemie.

Studijní materiály:

[1] Roubík, K.: Fyzikální chemie pro biomedicínské inženýrství. Skriptum ČVUT. Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha, 2007.

[2] Malijevská, I., Malijevský, A., Novák, J.: Záhady, klíče a zajímavosti očima fyzikální chemie. Vydavatelství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Praha, 2004.

[3] Atkins, P., Paula, J.: Atkins' Physical Chemistry. (Eighth Edition). Oxford University Press, Oxford, 2006.

[4] Kodíček, M. Biochemické pojmy - výkladový slovník. Vydavatelství VŠCHT, Praha 2004.

[5] Voet, D., Voet, J.: Biochemie. Victoria Publishing, Praha 1995.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4451206.html