Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zdravotnictví jako součást veřejného sektoru

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSZSVS ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Miroslav Barták
Přednášející:
Miroslav Barták
Cvičící:
Miroslav Barták
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Absolvováním předmětu student získá znalosti z oblasti ekonomie veřejného sektoru zaměřené na oblast zdravotnictví. V úvodu kurzu je studován veřejný sektor a jsou diskutovány různé pohledy na potřebnost jeho existence v národním hospodářství. Studenti jsou seznámeni s konceptem selhávání trhu a jeho podobami, přičemž pozornost je věnována především veřejným statkům a externalitám. V neposlední řadě je studováno selhávání vlády a s tím spojené možnosti kontroly ve veřejném sektoru. Všechna témata jsou vysvětlována a aplikována na příkladu zdravotnictví jakožto jednoho z významného odvětví veřejného sektoru.

Požadavky:

Zkouška má 2 části – písemnou a ústní.

Osnova přednášek:

•Stát a veřejný sektor: úvodní přednáška

•Významnost veřejného sektoru v národním hospodářství. Funkce veřejného sektoru.

•Role státu v národním hospodářství, pluralita přístupů.

•Příčiny existence veřejného sektoru.

•Význam státu, veřejného sektoru, odvětví veřejného sektoru – využití teorie her.

•Teorie her (aplikace na oblast zdravotnictví).

•Veřejné statky. Veřejně poskytované statky.

•Externality.

•Selhávání vlády.

• Kontrola ve veřejném sektoru.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].ŠPALEK, Jiří. Veřejné statky: Teorie a experiment. 1. vyd. Praha: C.H, Beck, 2011. 224 s. Edice Ekonomie. ISBN 978-80-7400-353-0.

[2].EDITED BY ALAN J. AUERBACH AND MARTIN FELDSTEIN. Handbook of public economics. New York: Elsevier, 1999. ISBN 9780444537591.

[3].ARROW, K. J. Všeobecná ekonomická rovnováha: cíl, analytické prostředky, kolektivní výběr. Přednáška při příležitosti udělení Nobelovy ceny, 12. prosince 1972. In. JONÁŠ, J. a kol. Nobelova cena za ekonomii., Praha: Academia, 1993, s. 125-147.

[4].BENARD, J. Economie plublique. Paris: Economica, 1985. 430 s. ISBN 2717809619.

[5].BUCHANAN, J.M. Konstituce ekonomické politiky. Přednáška při příležitosti udělení Nobelovy ceny, 8. prosince 1986. In. JONÁŠ, J. a kol. Nobelova cena za ekonomii. Praha: Academia, 1993. s. 589-599.

[6].COASE, R.H.: The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, 1960. s. 1-44.

[7].FRANK, R. H. Mikroekonomie a chování. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1995. 765 s. ISBN 80-205-0438-9.

[8].MALÝ, I. Veřejné statky a veřejně poskytované statky. Politická ekonomie: Teorie, modelování, aplikace. Praha: Ekonomický ústav ČSAV, XLVI, 6/1998. s. 861-868. ISSN 0032-3233.

[9].MUSGRAVE, R. A. - MUSGRAVEOVÁ, P. B. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, 1994. s. 5-13, 38-54. ISBN 80-85603-76-4.

[10].STIGLITZ, J.E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, 1997. s. 25-26, 102-116, 157-

[11].VÍTEK, L. Ronald H. Coase: Společenské náklady, teorie externalit a jejich řešení. In Externality a možnosti jejich řešení: sborník referátů z teoretického semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie ESF MU v Brně ve spolupráci s Asociací veřejné ekonomie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 51-62. ISBN 8021018844.

[12].DRUMMOND, M. F et al. Methods for the economic evaluation of health care programmes. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2001. 305 s. ISBN 0192627732

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-220
Barták M.
16:00–19:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5819506.html