Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízená odborná praxe

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7ABBROP Z 2 80XH anglicky
Garant předmětu:
Petr Kudrna
Přednášející:
Cvičící:
Petr Kudrna
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Seznámení studentů s organizací a zajištěním odborných praxí na klinickém pracovišti. Zajištění smluvních podkladů pro realizaci ROP (řízená odborná praxe). ROP následně umožní získané praktické dovednosti a návyky uplatnit v klíčových předmětech 3. ročníku. Student tak má přehled o aktuální technické úrovni vybavení nemocničních pracovišť; přehled o organizaci práce biomedicínských techniků a inženýrů; dokáže aplikovat zákonné požadavky na zajištění bezpečného provozu zdravotnické techniky. Dovede komunikovat s techniky, ale i zdravotnickým personálem. Je schopný pracovat v kolektivu.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu:

•Povinná účast na všech seminářích k organizaci Řízené odborné praxe v nemocničním zařízení

•Realizace odborné praxe v nemocničním zařízení v celkovém rozsahu min. 80 hod.

•Doložení potvrzení o realizaci min 80. hod odborné praxe

•Dodání evaluační zprávy o průběhu odborné praxe, včetně vlastního hodnocení přínosů

Zápis zápočtu do systému KOS zapisuje garant předmětu F7PBBROP, nebo jím určený zástupce, na základě výše uvedené metodiky hodnocení.

Osnova přednášek:

1.Seznámení studentů s organizací a zajištěním odborných praxí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem odborné praxe je zisk patřičných praktických dovedností a návyků studentů pro budoucí uplatnění v klinické či jiné praxi. Automatickou součástí odborné praxe je také získání přehledu o aktuální technické úrovni vybavení nemocničních pracovišť; přehled o organizaci práce biomedicínských techniků a inženýrů; přehled o praktické implementaci zákonných požadavků na zajištění bezpečného provozu zdravotnické techniky. Nedílnými cíli je i prohloubení komunikačních dovedností mezi techniky a zdravotnickým personálem, schopnost spolupráce v kolektivu apod.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] KALA, Miroslav a Roman KUBÍNEK. Nemocnice, aneb, Rukověť zvídavého pacienta. Olomouc: Rubico, 2000. Knížka pro každého. ISBN 80-85839-47-4.

[2] Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Editor Petr BARTŮNĚK, editor Dana JURÁSKOVÁ, editor Jana HECZKOVÁ, editor Daniel NALOS. Praha: Grada Publishing, 2016. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4343-1. (kap. 1.5.7 Zdravotnické přístroje – elektrické rozvody – barevné zásduvky)

[3] WILLSON, Keith. Medical equipment management. Boca Raton: Taylor & Francis, 2014. ISBN 9781420099591.

[4] MINIATI, Roberto, Ernesto IADANZA a Fabrizio DORI. Clinical engineering: from devices to systems. Amsterdam: Elsevier, 2016. ISBN 978-0-12-803767-6.

Doporučená literatura:

[1] MELICHERČÍKOVÁ, V. Sterilizace a dezinfekce. Druhé, doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-139-1.

[2] MAĎAR, Rastislav, Renata PODSTATOVÁ a Jarmila ŘEHOŘOVÁ. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1673-9.

[3] WANG, Binseng. Medical equipment maintenance: management and oversight. San Rafael: Morgan & Claypool, 2012. Synthesis lectures on biomedical engineering. ISBN 978-1-62705-056-2.

[4] WAGENAAR, Cor. Hospitals: a design manual. Basel: Birkhauser, 2018. ISBN 9783035611250.

[5] DIBERARDINIS, Louis J. Guidelines for laboratory design: health, safety, and environmental considerations. 4th ed. Hoboken: John Wiley, c2013. ISBN 978-0-470-50552-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6173406.html