Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lékařské přístroje a zařízení I. (diagnostická technika)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBLPZ1 Z,ZK 4 2P+2L česky
Vztahy:
Předmět F7PBBLPZ1 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBBFY2
Předmět F7PBBLPZ1 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBBBLS
Zápis předmětu F7PBBLPZ1 musí předcházet zapisu předmětu F7PBBPPS v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Úspěšná klasifikace předmětu F7PBBLPZ1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu F7PBBEMP
Garant předmětu:
Martin Rožánek
Přednášející:
Petr Kudrna, Martin Rožánek
Cvičící:
Ladislav Bís, Petr Kudrna, Václav Ort
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Přehled a kategorizace zdravotnických (diagnostických prostředků) dle mezinárodních směrnic (direktiv EU) včetně české terminologie. Elektrická bezpečnost provozu zdravotnické techniky.

Zdravotnická technika v klinické praxi; Konstrukce diagnostických přístrojů; Zesilovače biosignálů, snímací elektrody, zapisovací systémy; Měření bioelektrické aktivity srdce (EKG) - elektrokardiografy, vektorkardiografy; Přístroje pro měření krevního tlaku - NIBP; Přístroje pro měření krevního tlaku - IBP, PCWP; Diluční měření srdečního výdeje, Swan-Ganz katetr; Pulzní oxymetrie SpO2; Monitory vitálních funkcí, centrální monitorovací systémy. Speciální monitory pro klinickou praxi - kardiotokografy, NIRS, BIS; Elektroimpedanční metody v klinické praxi - měření respirace impedanční metodou, EIT; Měření bioelektrické aktivity mozku (EEG); Měření bioelektrické aktivity svalů (EMG); Spirometrie; Vyšetření sluchového ústrojí; Simulátory a testery diagnostické techniky.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu:

1) Zpracování všech požadovaných protokolů a úkolů z laboratorních cvičení podle zadání vyučujícího a jejich odevzdání ve stanovených termínech. Oprava odevzdaných prací podle instrukcí vyučujícího.

2) Aktivní účast na laboratorních cvičeních; řádně omluvené a nahrazené absence.

Hodnocení zkoušky:

1) Písemný semestrální test zadaný na přednášce v průběhu semestru (20 % bodů). Otázky jsou z obsahu přednášek a cvičení včetně zadaného samostatného studia a domácí přípravy, probrané do konce bezprostředně předcházejícího výukového týdne. Účast na semestrálním testu není povinná a jeho absolvování není podmínkou pro získání zápočtu.

2) Závěrečná zkouška (80 % bodů). Zkouška má písemnou formu. Otázky jsou z obsahu přednášek a cvičení včetně zadaného samostatného studia a domácí přípravy. Není dovoleno při zkoušce používat literaturu ani jinou nápovědu. Podmínkou započtení bodů ze zkoušky do celkového hodnocení z předmětu je zisk alespoň 40 bodů (50 %) ze závěrečné písemné zkoušky.

U studentů se při zadávání semestrálního testu a zkouškových otázek předpokládá znalost matematiky, fyziky, fyzikální chemie, anatomie a fyziologie v rozsahu prvních čtyřech semestrů oboru BMT.

Osnova přednášek:

1.Úvodní přednáška - zdravotnická technika v klinické praxi.

2.Konstrukce diagnostických přístrojů; Zesilovače biosignálů, snímací elektrody, zapisovací systémy.

3.Měření bioelektrické aktivity srdce (EKG) - elektrokardiografy, vektorkardiografy.

4.Přístroje pro měření krevního tlaku - NIBP.

5.Přístroje pro měření krevního tlaku - IBP, PCWP.

6.Diluční měření srdečního výdeje, Swan-Ganz katetr.

7.Pulzní oxymetrie SpO2.

8.Monitory vitálních funkcí, centrální monitorovací systémy. Speciální monitory pro klinickou praxi - kardiotokografy, NIRS, BIS.

9.Elektroimpedanční metody v klinické praxi - měření respirace impedanční metodou, EIT.

10.Měření bioelektrické aktivity mozku (EEG).

11.Měření bioelektrické aktivity svalů (EMG).

12.Spirometrie.

13.Vyšetření sluchového ústrojí.

14.Simulátory a testery diagnostické techniky.

Osnova cvičení:

1.Úvodní cvičení, seznámení s přístroji.

2.Zesilovače biosignálů.

3.Filtry pro biomedicínské aplikace.

4.EKG.

5.NIBP.

6.IBP.

7.SpO2.

8.Monitory životních funkcí.

9.EEG.

10.Termodiluční měření srdečního výdeje.

11.Spirometrie.

12.Audiometrie.

13.BTK - monitor životních funkcí.

14.Metrologická kontrola měřidla.

Cíle studia:

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s přehledem a kategorizací prostředků zdravotnické techniky (diagnostické zdravotnické techniky kromě zobrazovacích modalit), s patřičnou terminologií, s blokovými schématy významných diagnostických elektrických přístrojů a zařízení, včetně vysvětlení principu jejich funkcí, důležitými parametry těchto přístrojů a zařízení, specifikacemi jejich použití, možnými artefakty ovlivňující výstup a požadavky na bezpečnost.

Konkrétně se jedná o přístroje pro měření základních životních funkcí (EKG, krevní tlak, pulzní oxymetrie), dále pak o pokročilé monitorovací systémy, tzv. centrální monitorovací stanice, speciální monitory typu kardiotokograf, monitor regionální oxygenace, EEG, EMG, audiometry, spirometry atd.

Vše bude probráno v souvislosti s platnou legislativou a českými státními normami týkajícími se zdravotnických prostředků.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] PENHAKER, Marek. Lékařské diagnostické přístroje: učební texty. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0751-3.

[2] ROSINA, Jozef. Biofyzika: pro zdravotnické a biomedicínské obory. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4237-3.

[3] ČADEK, Ondřej, GRÜNES, Richard, KUDRNA, Petr, MATĚJKA, Roman, ROŽÁNEK, Martin a SUCHOMEL, Jan. Experimentální úlohy v prostředí simulovaného pracoviště JIP. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-80-01-05080-4.

[4] Medical instrumentation: application and design. 4th ed. Editor John G. WEBSTER. Hoboken, N.J.: Wiley, c2010. ISBN 9780471676003.

Doporučená literatura:

[1] HOZMAN, Jiří, CHALOUPKA, Josef a MARŠÁLEK, Petr. Praktika z biomedicínské a klinické techniky. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04031-7.

[2] VEJROSTA, Vladimír. Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů: aplikace požadavků mezinárodních a evropských norem. Praha: Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2001. ISBN 80-02-01460-X.

[3] ROZMAN, Jiří. Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Nakladatelství Academia, 2006. ISBN 80-200-1308-3.

[4] Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation. Hoboken, NJ, USA: John Wiley, 2006. ISBN 0471732877.

Studijní pomůcky:

Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik - Výstupy [online]. Hozman, J. a kol. ČVUT FBMI, Kladno, 2012. [cit. 14-05-2019] Poslední změna [15-06-2013]. Dostupné z: http://esf.fbmi.cvut.cz/415/vystupy (skripta - http://esf.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/Experimentalni_ulohy_v_prostredi_simulovaneho_pracoviste_JIP_komplet.pdf , prezentace, postupy, návody, terminologické slovníky, výukové postery, animace)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:C-1
Kudrna P.
Rožánek M.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C1, Velký sál
místnost KL:A-010
Ort V.
Bís L.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. lékařské PT
místnost KL:A-009
Ort V.
Bís L.

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. simulované JIP
místnost KL:A-009
Ort V.
Bís L.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. simulované JIP
místnost KL:A-010
Ort V.
Bís L.

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. lékařské PT
St
místnost KL:A-010
Ort V.
Bís L.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. lékařské PT
místnost KL:A-009
Ort V.
Bís L.

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. simulované JIP
místnost KL:A-009
Ort V.
Bís L.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. simulované JIP
místnost KL:A-010
Ort V.
Bís L.

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. lékařské PT
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6179306.html