Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lékařské přístroje a zařízení I. (diagnostická technika)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBLPZ1 Z,ZK 4 2P+2L česky

Předmět F7PBBLPZ1 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBBFY2

Předmět F7PBBLPZ1 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBBBLS

Zapsání předmětu F7PBBLPZ1 musí předcházet před zapsáním předmětu F7PBBPPS (případně i ve stejném semestru)

Úspěšná klasifikace předmětu F7PBBLPZ1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu F7PBBEMP

Garant předmětu:
Martin Rožánek
Přednášející:
Petr Kudrna, Martin Rožánek
Cvičící:
Ladislav Bís, Petr Kudrna, Václav Ort
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Přehled a kategorizace zdravotnických (diagnostických prostředků) dle mezinárodních směrnic (direktiv EU) včetně české terminologie. Elektrická bezpečnost provozu zdravotnické techniky.

Zdravotnická technika v klinické praxi; Konstrukce diagnostických přístrojů; Zesilovače biosignálů, snímací elektrody, zapisovací systémy; Měření bioelektrické aktivity srdce (EKG) - elektrokardiografy, vektorkardiografy; Přístroje pro měření krevního tlaku - NIBP; Přístroje pro měření krevního tlaku - IBP, PCWP; Diluční měření srdečního výdeje, Swan-Ganz katetr; Pulzní oxymetrie SpO2; Monitory vitálních funkcí, centrální monitorovací systémy. Speciální monitory pro klinickou praxi - kardiotokografy, NIRS, BIS; Elektroimpedanční metody v klinické praxi - měření respirace impedanční metodou, EIT; Měření bioelektrické aktivity mozku (EEG); Měření bioelektrické aktivity svalů (EMG); Spirometrie; Vyšetření sluchového ústrojí; Simulátory a testery diagnostické techniky.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu:

1) Zpracování všech požadovaných protokolů a úkolů z laboratorních cvičení podle zadání vyučujícího a jejich odevzdání ve stanovených termínech. Oprava odevzdaných prací podle instrukcí vyučujícího.

2) Aktivní účast na laboratorních cvičeních; řádně omluvené a nahrazené absence.

Hodnocení zkoušky:

1) Písemný semestrální test zadaný na přednášce v průběhu semestru (20 % bodů). Otázky jsou z obsahu přednášek a cvičení včetně zadaného samostatného studia a domácí přípravy, probrané do konce bezprostředně předcházejícího výukového týdne. Účast na semestrálním testu není povinná a jeho absolvování není podmínkou pro získání zápočtu.

2) Závěrečná zkouška (80 % bodů). Zkouška má písemnou formu. Otázky jsou z obsahu přednášek a cvičení včetně zadaného samostatného studia a domácí přípravy. Není dovoleno při zkoušce používat literaturu ani jinou nápovědu. Podmínkou započtení bodů ze zkoušky do celkového hodnocení z předmětu je zisk alespoň 40 bodů (50 %) ze závěrečné písemné zkoušky.

U studentů se při zadávání semestrálního testu a zkouškových otázek předpokládá znalost matematiky, fyziky, fyzikální chemie, anatomie a fyziologie v rozsahu prvních čtyřech semestrů oboru BMT.

Osnova přednášek:

1.Úvodní přednáška - zdravotnická technika v klinické praxi.

2.Konstrukce diagnostických přístrojů; Zesilovače biosignálů, snímací elektrody, zapisovací systémy.

3.Měření bioelektrické aktivity srdce (EKG) - elektrokardiografy, vektorkardiografy.

4.Přístroje pro měření krevního tlaku - NIBP.

5.Přístroje pro měření krevního tlaku - IBP, PCWP.

6.Diluční měření srdečního výdeje, Swan-Ganz katetr.

7.Pulzní oxymetrie SpO2.

8.Monitory vitálních funkcí, centrální monitorovací systémy. Speciální monitory pro klinickou praxi - kardiotokografy, NIRS, BIS.

9.Elektroimpedanční metody v klinické praxi - měření respirace impedanční metodou, EIT.

10.Měření bioelektrické aktivity mozku (EEG).

11.Měření bioelektrické aktivity svalů (EMG).

12.Spirometrie.

13.Vyšetření sluchového ústrojí.

14.Simulátory a testery diagnostické techniky.

Osnova cvičení:

1.Úvodní cvičení, seznámení s přístroji.

2.Zesilovače biosignálů.

3.Filtry pro biomedicínské aplikace.

4.EKG.

5.NIBP.

6.IBP.

7.SpO2.

8.Monitory životních funkcí.

9.EEG.

10.Termodiluční měření srdečního výdeje.

11.Spirometrie.

12.Audiometrie.

13.BTK - monitor životních funkcí.

14.Metrologická kontrola měřidla.

Cíle studia:

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s přehledem a kategorizací prostředků zdravotnické techniky (diagnostické zdravotnické techniky kromě zobrazovacích modalit), s patřičnou terminologií, s blokovými schématy významných diagnostických elektrických přístrojů a zařízení, včetně vysvětlení principu jejich funkcí, důležitými parametry těchto přístrojů a zařízení, specifikacemi jejich použití, možnými artefakty ovlivňující výstup a požadavky na bezpečnost.

Konkrétně se jedná o přístroje pro měření základních životních funkcí (EKG, krevní tlak, pulzní oxymetrie), dále pak o pokročilé monitorovací systémy, tzv. centrální monitorovací stanice, speciální monitory typu kardiotokograf, monitor regionální oxygenace, EEG, EMG, audiometry, spirometry atd.

Vše bude probráno v souvislosti s platnou legislativou a českými státními normami týkajícími se zdravotnických prostředků.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] PENHAKER, Marek. Lékařské diagnostické přístroje: učební texty. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0751-3.

[2] ROSINA, Jozef. Biofyzika: pro zdravotnické a biomedicínské obory. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4237-3.

[3] ČADEK, Ondřej, GRÜNES, Richard, KUDRNA, Petr, MATĚJKA, Roman, ROŽÁNEK, Martin a SUCHOMEL, Jan. Experimentální úlohy v prostředí simulovaného pracoviště JIP. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-80-01-05080-4.

[4] Medical instrumentation: application and design. 4th ed. Editor John G. WEBSTER. Hoboken, N.J.: Wiley, c2010. ISBN 9780471676003.

Doporučená literatura:

[1] HOZMAN, Jiří, CHALOUPKA, Josef a MARŠÁLEK, Petr. Praktika z biomedicínské a klinické techniky. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04031-7.

[2] VEJROSTA, Vladimír. Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů: aplikace požadavků mezinárodních a evropských norem. Praha: Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2001. ISBN 80-02-01460-X.

[3] ROZMAN, Jiří. Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Nakladatelství Academia, 2006. ISBN 80-200-1308-3.

[4] Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation. Hoboken, NJ, USA: John Wiley, 2006. ISBN 0471732877.

Studijní pomůcky:

Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik - Výstupy [online]. Hozman, J. a kol. ČVUT FBMI, Kladno, 2012. [cit. 14-05-2019] Poslední změna [15-06-2013]. Dostupné z: http://esf.fbmi.cvut.cz/415/vystupy (skripta - http://esf.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/Experimentalni_ulohy_v_prostredi_simulovaneho_pracoviste_JIP_komplet.pdf , prezentace, postupy, návody, terminologické slovníky, výukové postery, animace)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:C-1
Kudrna P.
Rožánek M.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C1, Velký sál
místnost KL:A-010
Ort V.
Bís L.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. lékařské PT
místnost KL:A-009
Ort V.
Bís L.

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. simulované JIP
místnost KL:A-009
Ort V.
Bís L.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. simulované JIP
místnost KL:A-010
Ort V.
Bís L.

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. lékařské PT
St
místnost KL:A-010
Ort V.
Bís L.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. lékařské PT
místnost KL:A-009
Ort V.
Bís L.

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. simulované JIP
místnost KL:A-009
Ort V.
Bís L.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. simulované JIP
místnost KL:A-010
Ort V.
Bís L.

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. lékařské PT
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6179306.html