Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Management zdravotnické techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSMZT KZ 5 2P+2S česky
Přednášející:
Martin Rožánek (gar.), Martin Mayer, Jiří Petráček
Cvičící:
Petr Volf, Mariia Gorelova
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Infrastruktura zdravotnického zařízení a jeho architektura. Rozvody médií (inženýrských sítí – elektrorozvody, specifika obvodů, voda, plynové rozvody, systémy napájení, zdroje, pohony, kompenzace, prostory ve zdravotnictví – specifika jednotlivých prostorů, rozvody páry). Praktická cvičení z oblasti vytváření projektu. Seznámení s nezbytnými souvisejícími českými technickými normami a standardy MZ ČR, které specifikují veškeré požadavky na různé druhy prostor a zařízení. Zaměření na bezbariérovost zdravotnických zařízení.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

Absolutní podmínka: docházka min. 80 % na semináře.

Hodnocení: vypracování studie (příprava technické specifikace na nákup  zdravotnické techniky) a její obhajoba (40 %), písemná odpověď na 2 otázky s možností ústního pohovoru (60 %)

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

•Kótování výkresů, strojírenství, stavebnictví, značení kabelů, rozvaděčů, protipožární ucpávky, požární úseky

•Projektové řízení, logistika myšlení, komunikace se zdravotnickým personálem, studie proveditelnosti, zdůvodňování technického řešení, výkaz výměr, ocenění projektu, projektová dokumentace

•Legislativa (zákon č. 268/14 Sb. o zdravotnických prostředcích)

•Návrh studie proveditelnosti boxu ARO (JIP), uspořádání, rozhodovací kritéria, infuzní technika

•Inženýrské sítě ve zdravotnictví, náhradní zdroje, UPS, pohony strojů, soudobost, selekce vypínání ochran

•Zobrazovací technika, zdroje ionizujícího záření, radioterapie. Vzduchotechnika a částice

•Operační sály, zákrokové sály, JIP, ARO, filtry, hygiena, vzduchotechnika

•Stavby ve zdravotnictví - pavilónový typ, monobloky. Podpůrné prostory. Hygienické požadavky. Transport materiálu. Sterilizace, rozvody páry, plynů, čistění endoskopů, endoskopy

•Struktura oddělení dospělých. Struktura oddělení dětí. Pomocné prostory

•ZT s měřicí funkcí, laboratoře, optimalizace vybavení provozu a údržba, druhy napájení ZT, podmínky provozu

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1. Zadání samostatné práce – příprava technické specifikace na nákup  zdravotnické techniky.

2. Návrh rozmístění místností v nemocnicích – pavilon vs. monoblok. Kategorizace zdravotnických prostředků.

3. Návrh ARO. Rozvržení přístrojů na boxu. Rozvržení oddělení.

4. Návrh filtru JIP, návrh transportu materiálu.

5. Management oddělení zobrazovacích metod – Specifika prostor dle požadavků (UZ, RTG, CT, PET, SPECT, MRI, endoskopie), hodnocení a limity ionizujícího záření.

6. Specifikace zdravotnické techniky. Ukázky chyb při realizacích, jak se zachovat při zjištění stavu, který není v souladu s legislativou nebo naší představou.

7. Management zdravotnické techniky – elektrorozvodná soustava, sítě (TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT), typy zásuvek, základní jistící prvky, zálohování, dimenzování vodičů, BTK, sterilizace a desinfekce.

8. Vyhodnocení technických specifikací – semestrální projekt I.

9. Vyhodnocení technických specifikací – semestrální projekt II.

10. Test, klasifikovaný zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].MARKOVÁ, Lidmila a Zuzana VYORALOVÁ. Technická zařízení budov 40: umělé osvětlení, elektrorozvody, hromosvody. Vyd. 5. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03147-0.

[2].FOŘTL, Karel a Michal JUHA. Zdravotnické stavby. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. ISBN 978-80-01-04256-4.

[3].DOLEŽAL, Jan. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5620-2.

[4].VERDERBER, Stephen. Innovations in hospital architecture. New York: Routledge, 2010. ISBN 978-0415777957.

[5].GUENTHER, Robin a Gail. VITTORI. Sustainable healthcare architecture. Second edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2013. ISBN 978-1-118-08682-7.

[6].MEUSER, Philip. Construction and Design Manual: Hospitals and Health Centres. ISBN 978-3869221465.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-730
Volf P.
08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
místnost KL:B-730
Volf P.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
místnost KL:B-420
Petráček J.
Mayer M.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5820506.html