Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management zdravotnické techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSMZT KZ 5 2P+2S česky
Garant předmětu:
Martin Rožánek
Přednášející:
Martin Mayer, Jiří Petráček, Martin Rožánek
Cvičící:
Vojtěch Kamenský, Kristýna Koldová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Infrastruktura zdravotnického zařízení a jeho architektura. Rozvody médií (inženýrských sítí – elektrorozvody, specifika obvodů, voda, plynové rozvody, systémy napájení, zdroje, pohony, kompenzace, prostory ve zdravotnictví – specifika jednotlivých prostorů, rozvody páry). Praktická cvičení z oblasti vytváření projektu. Seznámení s nezbytnými souvisejícími českými technickými normami a standardy MZ ČR, které specifikují veškeré požadavky na různé druhy prostor a zařízení. Zaměření na bezbariérovost zdravotnických zařízení.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

Absolutní podmínka: docházka min. 80 % na semináře.

Hodnocení: vypracování studie (příprava technické specifikace na nákup  zdravotnické techniky) a její obhajoba (40 %), písemná odpověď na 2 otázky s možností ústního pohovoru (60 %)

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Právní předpisy provozu zdravotnické techniky

2.Plánování, hodnocení potřeb, výběru, nákupu, instalace a údržby zdravotnického vybavení

3.Návrh studie proveditelnosti, projektová dokumentace, inženýrské sítě

4.Účel použití a pořízení zdravotnické techniky, odpisování a vyřazení investičního majetku

5.Předání nového zdravotnického prostředku

6.Školení bezpečného používání, opravy a údržby zdravotnického prostředku, školení zdravotnického a technického personálu

7.Údržba, servis a jeho ocenění, amortizační křivky, skutečná cena údržby, servisu

8.Vyřazení z provozu a likvidace zařízení

9.Ceny zdravotnické techniky, MR, CT, SPECT, dýchací přístroje, monitoring, evidence pacientů, anesteziologické přístroje, laboratoř, lednice, dieselagregáty, vývěvy, UPS, kompresory

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

1.Návrh rozmístění místností v nemocnicích – pavilon vs. monoblok. Kategorizace zdravotnických prostředků.

2.Zadání samostatné práce – příprava technické specifikace na nákup zdravotnické techniky.

3.Návrh ARO. Rozvržení přístrojů na boxu. Rozvržení oddělení.

4.Návrh filtru JIP, návrh transportu materiálu.

5.Ukázky praktické práce v oddělení zdravotnické techniky nemocnice – Exkurze I.

6.Specifikace zdravotnické techniky. Ukázky chyb při realizacích, jak se zachovat při zjištění stavu, který není v souladu s legislativou nebo naší představou.

7.Exkurze II.

8.Vyhodnocení technických specifikací – semestrální projekt I.

9.Vyhodnocení technických specifikací – semestrální projekt II.

10.Test, klasifikovaný zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].MARKOVÁ, Lidmila a Zuzana VYORALOVÁ. Technická zařízení budov 40: umělé osvětlení, elektrorozvody, hromosvody. Vyd. 5. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03147-0.

[2].FOŘTL, Karel a Michal JUHA. Zdravotnické stavby. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. ISBN 978-80-01-04256-4.

[3].DOLEŽAL, Jan. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5620-2.

[4].VERDERBER, Stephen. Innovations in hospital architecture. New York: Routledge, 2010. ISBN 978-0415777957.

[5].GUENTHER, Robin a Gail. VITTORI. Sustainable healthcare architecture. Second edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2013. ISBN 978-1-118-08682-7.

[6].MEUSER, Philip. Construction and Design Manual: Hospitals and Health Centres. ISBN 978-3869221465.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-730
Koldová K.
Kamenský V.

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
místnost KL:B-420
Petráček J.
Mayer M.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5820506.html