Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Implementace číslicového zpracování signálu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DICZS ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Jan Hejda
Přednášející:
Jan Hejda, Marek Piorecký
Cvičící:
Jan Hejda, Václava Piorecká, Marek Piorecký, Jan Štrobl
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou implementace algoritmů pro záznam, načítání, zpracování a vizualizaci dat v prostředí MATLAB a C#. Kromě toho studenty seznámí s analýzou a optimalizací časové a paměťové složitosti algoritmů. V rámci předmětu budou také probrány standardy pro uchovávání biomedicínských dat.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Reprezentace dat v paměti. Datové struktury.

2.Komunikace a řízení záznamových zařízení. Využití ovladačů třetích stran.

3.Blokující a neblokující vyčítání dat. Vícevláknové vyčítání a synchronizace.

4.Textové a binární soubory. Implementace parserů textových a binárních formátů dat.

5.Časová a paměťová složitost algoritmů. Rekurze. Implementace základních DSP algoritmů.

6.Implementace Fourierovy transformace.

7.Adaptivní segmentace 1D signálu.

8.Implementace konvoluce 1D a 2D signálu. Implementace vzdálenostní transformace.

9.Implementace segmentace objektů v obrazu.

10.Implementace 2D a 3D vizualizace dat. Ukládání dat.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.Implementace algoritmů zpracování 1D dat v jazyce C#.

2.Implementace algoritmů pro zpracování dvourozměrných a jejich vizualizace v jazyce C#.

Cíle studia:

Předmět se zabývá problematikou implementace algoritmů pro záznam, načítání, zpracování a vizualizaci dat v prostředí MATLAB a C#.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Proakis, J. G., Manolakis, D. K.: Digital Signal Processing. Pearson Prentice Hall, 2007. 1084 stran. ISBN: 978-0131873742.

Doporučená:

[1] McConell, S.: Dokonalý kód. Computer Press, Brno 2005. 894 stran. ISBN: 80-2510849-X

Poznámka:

Modul G

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5870706.html