Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lékařská přístrojová technika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7AMBLPT Z,ZK 5 2P+2L anglicky
Garant předmětu:
Martin Rožánek
Přednášející:
Petr Kudrna, Martin Rožánek
Cvičící:
Petr Kudrna, Martin Rožánek, Leoš Tejkl
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět rozvíjí výchozí znalosti z oblasti biofyziky a fyziologie člověka a aplikuje je na problematiku přístrojové zdravotnické techniky. V předmětu jsou řešeny zejména principy činnosti a aktuální možnosti techniky v lékařství. Obsah je zvolen tak, aby postačil k pochopení a zvládnutí problematik i v navazujících předmětech. V rámci předmětu jsou řešeny problematiky diagnostických přístrojů, přístrojů pro sledování a vyhodnocování životních funkcí, terapeutické přístroje, včetně vybavení specializovaných oddělení, jako je ARO, JOIP, operační sály apod.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu:

Aktivní účast na cvičeních; omluvená neúčast maximálně na 2 cvičeních. Během semestru a na jeho konci se píší testy, z nichž je možné získat celkem 100 bodů. Testy jsou složeny z otázek a úloh vycházejících z odpřednášených a procvičených témat. Účast na testech není povinná. Pro úspěšné zakončení předmětu je potřeba získat celkem alespoň 50 bodů z testů.

Hodnocení zkoušky:

Hodnocená předmětu je založeno na úspěšném absolvování zkouškového testu. Hodnocení je založeno na stupnici ECTS.

Osnova přednášek:

1.Kategorizace zdravotnických prostředků, přehled nezbytné legislativy, mezinárodní směrnice (direktivy EU)

2.Biosignály, zesilovače biosignálů, základní filosofie konstrukce diagnostických přístrojů

3.Přístroje pro měření elektrické aktivy srdce (EKG), svalů (EMG), mozku (EEG)

4.Přístroje a metody pro měření krevního tlaku a saturace krve kyslíkem.

5.Monitory životních funkcí, monitorovací centrály, Holterovské systémy

6.Telemedicínské aplikace v lékařství

7.Specializované monitory a monitorovací systémy – kardiotokografy, monitory regionální oxygenace tkáně, spirometry

8.Základní filosofie konstrukce a využití terapeutických přístrojů

9. Přístroje pro elektrickou stimulaci srdce – kardiostimulátory, defibrilátory

10. Přístroje pro terapii – elektroterapie, terapeutický ultrazvuk, termoterapie

11. Operační stoly a vybavení operačních sálů, infuzní technika

12. Elektrochirurgické přístroje a ablátory

13. Radioterapie

14. Přístrojové náhrady orgánů

Osnova cvičení:

1. Seznámení s laboratoří a laboratorním vybavením pro potřeby lékařských přístrojů

2.Měření biosignálů – zesilovače biosignálů

3.Měření EKG

4.Přístroje pro měření krevního tlaku NIBP a IBP

5. Měření SpO2

6.Monitory životních funkcí

7.Měření EEG, EMG

8.Spirometrická měření

9.Defibrilátory, kardiostimulátory

10.Elektrochirurgie

11.Terapeutické přístroje – elektroterapie, magnetoterapie, ter. ultrazvuk

12.Infuzní technika

13.Hemodialýza

14.Bezpečnostně-technické kontroly zdravotnické techniky (BTK)

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

-WEBSTER, J. G. Medical Instrumentation. Application and Design. 3. ed. Boston: Wiley. 1997

-SEMMLOW, John L. Biosignal and medical image processing. 2nd ed. Boca Raton: CRC, c2009. ISBN 978-1420062304.

Doporučená literatura:

-MALMIVUO, Jaakko a Robert PLONSEY. Bioelectromagnetism: principles and applications of bioelectric and biomagnetic fields. New York: Oxford University Press, 1995. ISBN 0-19-505823-2. [dostupné pro studenty on-line]

-SEMMLOW, John L. Biosignal and biomedical image processing: MATLAB-based applications. New York: Marcel Dekker, c2004. ISBN 0-8247-4803-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:C-2
Rožánek M.
Kudrna P.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C2, salonek
místnost KL:A-009
Tejkl L.
16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. simulované JIP

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6185606.html