Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zdravotní systémy a jejich ekonomická dimenze

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSZSED Z,ZK 4 2P+2S česky
Garant předmětu:
Miroslav Barták
Přednášející:
Miroslav Barták
Cvičící:
Miroslav Barták
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními typy zdravotních systémů, jejich silnými a slabými stránkami. Studenti získávají informace o fungování zdravotních systémů v Evropě a podrobněji se věnují fungování a financování systému českého. Předmět umožní studentům získat přehled o institucionálním a právním zakotvení odvětví.

Požadavky:

- Účast na seminářích (max. 2 zameškané semináře)

- Povinná účast na přednáškách externistů

- Získání potřebného počtu bodů:

Min. 50 bodů ze 100 možných:

a) max. 30 bodů - povinný test (potřebné minimum je 15 bodů)

b) max. 50 bodů za semináře (potřebné minimum je 25 bodů)

c) max. 20 bodů - ústní zkouška

Přistoupit ke zkoušce může student, který uspěl v testu (tj. získal minimálně 15 bodů) a prošel úspěšně semináři (tj. získal alespoň 25 bodů).

Neúčast na přednáškách externistů rovná se -10 bodů.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1/ Základní typologie zdravotních systémů, silné a slabé stránky jednotlivých typů systémů, hodnocení efektivity.

2/ Typy zdravotních systémů a jejich srovnání. Zdravotní systémy v mezinárodním srovnání (organizace).

3/ Mezinárodní srovnání systémů (financování).

4/ Mezinárodní srovnání systémů (úhrady péče).

5/ Vývoj českého zdravotního systému.

6/ Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR.

7/ Typy zdravotní péče (primární péče, sekundární péče, terciální péče).

8/ Úhrady zdravotní péče v ČR a mezinárodním srovnání.

9/ Finanční toky ve zdravotnictví (příklad zdravotnictví v ČR)

10/ Zdravotní politika ČR a Evropská zdravotní politika.

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

1/ Program seminářů. Zadání semestrální práce – postavení praktického lékaře. Reading: Koncepce reformy primární péče

2/ Diskuse vybraných článků z oblasti ekonomiky zdravotnictví: týmové prezentace.

3/ Mezinárodní srovnání systémů zdravotní péče, kapacity zdravotnických systémů.

4/ Mezinárodní srovnání systémů zdravotní péče: týmové prezentace.

5/ Semestrální práce - průběžné výsledky: organizace primární péče v zahraničí

6/ Semestrální práce: zpracovávání, problémy, konzultace.

7/ Semestrální práce - průběžné výsledky: Prezentace a komentář výsledků průzkumu mezi praktickými lékaři

8/ Semestrální práce: zpracovávání, problémy, konzultace.

9/ Semestrální práce: zpracovávání, problémy, konzultac

10/ Týmové prezentace: semestrální práce.

Cíle studia:

Student zná základní typy zdravotních systémů a umí diskutovat jejich silné a slabé stránky. Student se orientuje ve fungování zdravotních systémů v Evropě. Student má podrobný přehled o fungování a financování českého zdravotního systému.

Studijní materiály:

[1].MALÝ, Ivan a Zuzana KOTHEROVÁ, a kol. Zdravotní politika a její ekonomická dimenze. Brno: Masarykova univerzita. 2015.

[2].FELDSTEIN, Paul J. Health care economics. 5th ed. Albany, NY: Delmar Publishers, 1999. ISBN 0766806995.

[3].PHELPS, Charles E. Health economics. New York, NY: HarperCollins Publishers, c1992. ISBN 0673387461. DURDISOVÁ, Jaroslava. Ekonomika zdraví. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0998-9.

[4].NĚMEC, Jiří. Principy zdravotního pojištění. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2628-1.

[5].FUCHS, Victor R. Who shall live?: health, economics, and social choice. Expanded ed. River Edge, NJ: World Scientific, c1998. ISBN 9810232012.

[6].DARMOPILOVÁ, Zuzana a Ivan MALÝ: Ekonomika zdravotnictví (Distanční studijní opora). Brno: Masarykova univerzita. 2015.

https://drive.google.com/drive/folders/1-a_8IUph2Upr--FxSYqAAIWkrUiXtxsN?usp=sharing

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-420
Barták M.
16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-420
Barták M.
18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5816706.html