Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metody biomedicínského inženýrství v praxi

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DAMBIP ZK 5 2P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je orientován zejména na aplikaci principů a poznatků v oblasti

neodkladné péče, anesteziologie a resuscitační péče, a to při experimentálním

výzkumu i v klinické praxi. Animální a klinické experimenty - metodika,

požadavky, etické aspekty, zajištění. Správná laboratorní praxe a správná

klinická praxe. Aplikace poznatků z následujících oblastí při návrhu a provádění

experimentů: termodynamika směsí plynů, analýza a návrh systémů se stlačitelnou

tekutinou, problémy měření fyzikálních veličin v pružných a rigidních systémech,

proudění reálných tekutin, základní prvky pneumatických systémů (tryskové

generátory, generátory průtoku a tlaku, směąování plynů, atd.), modelování,

analýza a simulace biologických systémů pomocí elektrických analogií, analýza

krevních tekutin, interference a korekce naměřených hodnot a jejich přepočty na

standardní podmínky, elektrochemické měřicí metody, nepřímé měřicí metody

biologických a fyzikálních veličin.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Problematika výzkumu v oblasti neodkladné péče, anesteziologie a resuscitační

péče. Metody a postupy.

2.Animální studie - poľadavky, legislativa, zajištění, etické aspekty. Příklady

zajištění experimentů.

3.Klinické studie - požadavky, legislativa, zajištění, etické aspekty. Příklady

a analýza vybraných klinických studií.

4.Správná klinická praxe, správná laboratorní praxe, GMP, GDP. Kontrolní

instituce v ČR i zahraničí.

5.Příprava a zajištění experimentů - aplikace termodynamických principů při

experimentech a měření.

6.Příprava a zajištění experimentů - analýza a návrh systémů se stlačitelnou

tekutinou, problémy měření fyzikálních veličin v pružných a rigidních systémech.

7.Příprava a zajištění experimentů - proudění reálných tekutin a proudění

tekutin v těle.

8.Příprava a zajištění experimentů - základní prvky pneumatických systémů

(tryskové generátory, generátory průtoku a tlaku, směřování plynů, atd.).

9.Příprava a zajištění experimentů - modelování, analýza a simulace biologických

systémů pomocí elektrických analogií.

10.Analýza krevních tekutin, interference a korekce naměřených hodnot a jejich

přepočty na standardní podmínky.

11.Elektrochemické měřicí metody.

12.Nepřímé měřicí metody biologických a fyzikálních veličin.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je orientován zejména na aplikaci principů a poznatků v oblasti

neodkladné péče, anesteziologie a resuscitační péče, a to při experimentálním

výzkumu i v klinické praxi. Animální a klinické experimenty - metodika,

požadavky, etické aspekty, zajištění. Správná laboratorní praxe a správná

klinická praxe. Aplikace poznatků z následujících oblastí při návrhu a provádění

experimentů: termodynamika směsí plynů, analýza a návrh systémů se stlačitelnou

tekutinou, problémy měření fyzikálních veličin v pružných a rigidních systémech,

proudění reálných tekutin, základní prvky pneumatických systémů (tryskové

generátory, generátory průtoku a tlaku, směąování plynů, atd.), modelování,

analýza a simulace biologických systémů pomocí elektrických analogií, analýza

krevních tekutin, interference a korekce naměřených hodnot a jejich přepočty na

standardní podmínky, elektrochemické měřicí metody, nepřímé měřicí metody

biologických a fyzikálních veličin.

Studijní materiály:

[1] Strnadová V., Svobodník A., Křepelka F.: Úvod do metodiky klinického

hodnocení léčivých přípravků. 1. vyd., Praha, Grada, 2007. 150 s. ISBN 978-80-

247-1917-7.

[2] Hnadl, Z.: Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní

péči - vybrané kapitoly. IPVZ, Brno, 2002. 239 s. ISBN 80-7013-356-2.

[3] Pachl, J., Roubík, K.: Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých

i dětí. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 374 s. ISBN 80-246-0479-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1037106.html