Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Podnikání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AVEPS Z,ZK 4 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Students will get a general overview of the company and its key functional areas. Students will be able to identify the elements of success of entrepreneurial ventures, consider the legal and financial conditions for starting a business venture, also evaluate the effectiveness of different entrepreneurial strategies. Finally students will be able to specify the basic performance indicators of entrepreneurial activity and explain the importance of marketing and management in businesses. At the end of the course students will interpret their own business plan.

Požadavky:

1. Students have to prepare a business plan of their own start-up company and defend the business plan within the presentation of the project.

2. Student have to pass a final test with a maximum of 100 points. The overall classification will be made according to ECTS scale.

Osnova přednášek:

1. Decision making within organizations.

2. Behavioral assumptions for the analysis of organizations.

3. The relation between enterprise and its economic environment.

4. Organizations and markets.

5. Decision and business strategy.

6. Introduction to the functional areas: production, investment, financing and commercialization.

7. Corporate finances: types of companies and the role of limited liability.

8. The management of organizations: coordination and motivation.

9. Creativity and recognizing the opportunity.

10. The business model.

11. Market research and marketing strategy.

12. Entry strategies, legal and professional ethic matters.

13. The economics of new entrepreneurial actions.

14. The importance of the management team

Osnova cvičení:

1. Objectives of a Business, Business Environment

2. Building up Business

3. Firm Size, Co-operation and Integration

4. Internal vs. external financing

5. Debt vs. equity financing

6. Cost Concepts I (cost behavior in relation to volume of activity)

7. Cost-Volume-Profit Analysis

8. Financial Statements

9. Fundamentals of Financial Analysis

10. Cash Flow Concept

11. Direct, Indirect Costs

12. Manufacturing, Non-manufacturing Costs

13. Budgeting

14. Costs Concepts and Pricing

Cíle studia:

. understanding basic concepts in the area of entrepreneurship

. understanding the role and importance of entrepreneurship for economic development,

. developing personal creativity and entrepreneurial initiative,

. adopting of the key steps in the elaboration of business idea,

. understanding the stages of the entrepreneurial process and the resources needed for the successful development of entrepreneurial ventures.

Studijní materiály:

. DOWN, Simon. Enterprise, entrepreneurship and small business. Los Angeles: SAGE, 2010. ISBN 978-1-4129-1012-5.

. HATTEN, Timothy S. Small business management: entrepreneurship and beyond. 4th ed. Boston: Houghton Mifflin Co., 2009. ISBN 978-0-618-99936-1.

. The invention of enterprise: entrepreneurship from ancient mesopotamia to modern times. Editor David S. LANDES, editor Joel MOKYR, editor William J. BAUMOL. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2010. Kauffman Foundation series on innovation and entrepreneurship. ISBN 978-0-691-15452-7.

BYGRAVE, William D. a Andrew ZACHARAKIS. Entrepreneurship. 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley, c2011. ISBN 978-0-470-45037-6. Dostupné online na adrese: https://www.pdfdrive.com/entrepreneurship-second-edition-e19243194.html

MARIOTTI, Steve, Tony TOWLE a Neelam Patel CHOWDHARY. Entrepreneurship: owning your future. 11th ed. Boston: Prentice Hall, [2010]. ISBN 978-0-13-512844-2. Dostupné online na adrese: https://www.pdfdrive.com/entrepreneurship-owning-your-future-e19415562.html

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5831206.html