Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Perspektivní diagnostické metody založené na měření dielektrických parametrů biologických tkání

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIPDM ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Jan Vrba
Přednášející:
Jan Vrba
Cvičící:
David Vrba, Jan Vrba
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními trendy využití vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky v lékařské neinvazivní diagnostice.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Úvod do perspektivních diagnostických metod založených na měření dielektrických parametrů biologických tkání

2.Dielektrické vlastnosti biologických tkání od 0 do 10 GHz, fyzikální podstata, typy polarizací, fyzikální matematické modely, databáze hodnot, efektivní hodnota dielektrických vlastností a tzv. směsné rovnice (mixing formulas)

3.Měření dielektrických vlastností biologických tkání koaxiální odraznou sondou, ex vivo/in vivo

4.Vztah mezi vlnovou délkou a rozlišovací schopností, šíření EM vln ztrátovým prostředím -biologickou tkání

5.Diagnostika na základě měření dielektrických vlastností pomocí MRI – MRbased Electrical Properties Tomography (MREPT)

6.Neinvazivní mikrovlnné měření glukózy v krvi, vliv glukózy na dielektrické parametry krve, modely dielektrických parametrů krve a návrh a testování senzorů

7.MWI, definice problému, přímá a inverzní úloha, limity a překážky

8.Stochastické metody v MWI, deterministické metody v MWI, linearizované metody v MWI pracující v reálném čase

9.Neinvazivní měření teploty během termoterapie pomocí MWI

10.Mikrovlnné systémy pro detekci a identifikaci cévních mozkových příhod, mikrovlnné systémy pro ranou detekci rakoviny prsu, mikrovlnný radiometr

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1.Měření dielektrických vlastností biologických tkání pomocí koaxiální sondy

2.Rekonstrukce obrazu pomocí algoritmů mikrovlnného zobrazování a výpočetního clusteru

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními trendy využití vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky v lékařské neinvazivní diagnostice.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Jan Vrba, „Perspektivní lékařské diagnostické metody založené na mikrovlnném měření dielektrických vlastností biologických tkání,“ habilitační práce, ČVUT v Praze, 2016.

[2] Matteo Pastorino, „Microwave Imaging,“ ed. 1st, John Wiley & Sons, Inc., 2010, ISBN 978-0-470-27800-0.

Doporučená:

[3] Luis Díaz, „Určení elektrických vlastností tkání postižených CMP ze snímků z magnetické rezonance - testování na

zajednodušených fantomech hlavy,“ Diplomová práce, ČVUT v Praze, anglický jazyk, školitel doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc., 2017.

Poznámka:

Modul D a F

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5878706.html