Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pacientské a přístrojové simulátory

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIPPS ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Martin Rožánek
Přednášející:
Petr Kudrna, Martin Rožánek
Cvičící:
Petr Kudrna, Martin Rožánek
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku využití pacientských a přístrojových simulátorů při návrhu, kontrole a praktickému nácviku použití lékařské zdravotnické techniky. Trénovaní použití správných postupů a technik a rovněž odpovídající zdravotnické techniky je v současnosti v lékařství stěžejní činností. Předmět seznámí studenty zejména s aktuálními možnostmi modelů a simulátorů včetně práce a ukázek použití moderních simulátorů.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Obsah přednášek:

1.Ideologie celotělových simulátorů. Využití simulátorů v praxi.

2.Koncepce celotělových simulátorů. Základní bloky.

3.Kardiovaskulární systém celotělového simulátoru.

4.Respirační systém celotělového simulátoru.

5.Farmakologický systém celotělového simulátoru.

6.Simulátory a testery v oblasti přístrojové techniky; EKG, dýchání, saturace krve kyslíkem.

7.SW a HW koncepce celotělových simulátorů.

8.Tvorba scénáře pro řízení celotělového simulátoru.

9.Specifika celotělových simulátorů používaných v praxi.

10.Specifika vzdělávání pomocí celotělových simulátorů. Principy a zásady z anesteziologie a jejich uplatnění při tvorbě scénářů pro celotělové simulátory

Osnova cvičení:

Osnova laboratoří (bloková forma výuky po 4 vyučovacích hodinách):

1.Průběh mechanické ventilace plic

2.Simulace na pacientském simulátoru

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na problematiku využití pacientských a přístrojových simulátorů při návrhu, kontrole a praktickému nácviku použití lékařské zdravotnické techniky. Trénovaní použití správných postupů a technik a rovněž odpovídající zdravotnické techniky je v současnosti v lékařství stěžejní činností. Předmět seznámí studenty zejména s aktuálními možnostmi modelů a simulátorů včetně práce a ukázek použití moderních simulátorů.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Riley, Richard H. Manual of simulation in healthcare [online]. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2016. ISBN 9780191027178.

[2] Van Meurs WL, Nikkelen E, Good ML, Pharmacokinetic-pharmacodynamic model for educational simulations, IEEE Trans Biomed Eng, ročník 45, číslo 5, 1998, 582-590 s.

Doporučená:

[1] Pachl J., Roubík K., Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí, Karolinum, Praha, 2003, ISBN 80-246-0479-5.

[2] Meurs, Willem van. Modeling and simulation in biomedical engineering: applications in cardiorespiratory physiology. New York: McGraw - Hill, 2011. 193 s. ISBN 978-0-07-171445-7.

[3] Durán, Juan Manuel. Computer Simulations in Science and Engineering: Concepts - Practices - Perspectives [online]. Cham: Springer International Publishing, 2018, The Frontiers Collection. ISBN 9783319908823.

Poznámka:

Modul D

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5878606.html