Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMSDEV KZ 2 8S+4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:
Požadavky:

Zpracování, odevzdání a prezentace designerské studie - projektu s předem definovanou osnovou zaměřeného na zdravotnický prostředek v podobě přístroje, nástroje, kompenzační pomůcky, může to být prvek v rámci designu interiéru zdravotnického zařízení apod., lze se zabývat i ergonomií SW produktu používaného ve zdravotnictví, může to být zlepšení, ale i nový produkt, ale pouze ve vztahu ke zdravotnictví atd., zpracovaného v prostředí SolidWorks či jiném (kompletní podpora je ale pouze pro Solidworks), včetně abstraktu v češtině a v angličtině, včetně technických parametrů a rozměrů, rozsah min. 10 A4, zahrnující titulní stránky, obrázky + technické výkresy kompletní sestavy s náhledy, dle vybraného tématu, v elektronické podobě (soubor PDF, může být i naskenováno), jsou nastaveny podmínky pro jednotlivé klasifikační stupně, detaily jsou pak u vedeny u kombinované formy níže, pro obě formy studia platí stejné podmínky s tou výjimkou, že u studentů KFS si musí vybrat takové téma, které přímo souvisí s jejich profesí, kterou právě vykonávají

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Výuka v předmětu se bude členit podle týdnů na následující témata (každé téma představuje 4 hodiny, tj. seminář dle přípravy a počítačové cvičení):

•Úvod do předmětu. Motivace. Souvislosti. Požadavky klasifikovaného zápočtu. Ukázky dřívějších prací. Osnova designérské studie včetně ergonomie. Úvod do technické dokumentace. Formáty výkresů. Čáry a písmo. Měřítko. Zobrazování včetně promítání.

•Solidworks - prostředí a ovládání, skica

•Solidworks - díly

•Solidworks - sestavy, výkresy dílů a sestav

•Ergonomie - obecné principy, vytvoření tzv. checklistů pro definované úkony, ergonomie SW produktů – základní pravidla, ukázky, vlastní řešení studentů ve vybraných oblastech

•Siemens PLM Tecnomatic JACK - ergonomický SW – základy, založení jednoduché studie

•Siemens PLM Tecnomatic JACK - ergonomický SW – ukázky použití, animace a vyhodnocení jednoduché studie

•Design a ergonomie zdravotnického prostředku – základní pravidla a postupy, ukázky (lůžko, výpočetní tomograf - CT, MR, kompenzační či rehabilitační pomůcka), návrh vlastního řešení, možnosti využití obrazové databáze Dosch Design

•Základní principy a ukázky použití barevného 3D skeneru ARTEC EVO a 3D tiskáren v rámci designu a ergonomie, ukázky tisku ze Solidworks

•Prezentace studentů odevzdávaných designérských studií. Udílení klasifikovaného zápočtu

Cíle studia:
Studijní materiály:

Každý student má k dispozici SW Solidworks 201X SDK (X-rok) licenci, kterou si může nainstalovat na svém počítači. Kromě toho má stejnou verzi v počítačové učebně. V prostředí lze nastavit český nebo anglický jazyk. V lokální knihovně ÚK ČVUT v Kladně je pak k dispozici minimálně 10 učebnic uvedeného produktu a to jak v češtině, tak i v angličtině (všechny níže uvedené publikace jsou dostupné v lokální knihovně ÚK ČVUT v Kladně):

Povinná:

[1].NORMAN, Donald A. Design pro každý den. Praha: Dokořán, 2010. ISBN 978-80-7363-314-1.

[2].PAGÁČ, Marek. Učebnice Solidworks. v Brně: Nová média, 2017. ISBN 978-80-270-0918-3.

[3].CHUNDELA, Lubor. Ergonomie. Vyd. 2. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03802-4.

Doporučená:

[1].RAWSTHORN, Alice. Zdravím, světe: jak design vstupuje do života. Zlín: Kniha Zlín, 2014. Tema. ISBN 978-80-7473-226-3.

[2].MAREK, Jakub a Petr SKŘEHOT. Základy aplikované ergonomie. Praha: VÚBP, 2009. Bezpečný podnik. ISBN 978-80-86973-58-6.

[3].CHUNDELA, Lubor. Strojírenská ergonomie: příklady. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03801-7.

[4].GILBERTOVÁ, Sylva a Oldřich MATOUŠEK. Ergonomie: optimalizace lidské činnosti. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0226-6.

[5].RUBÍNOVÁ, Dana. Ergonomie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-214-3313-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5822606.html