Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přístrojová technika v radiologii

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRPTR Z,ZK 2 1P + 1C česky
Garant předmětu:
Jiří Hozman
Přednášející:
Jiří Hozman, Martin Rožánek
Cvičící:
Evgeniia Karnoub
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V rámci předmětu jsou vysvětleny základní principy a následující pojmy. Výklad je založen na znalostech fyziky a na úrovni blokových schémat technických zařízení.

Požadavky:

P1: Povinná účast na všech cvičeních a získání v průběhu semestru alespoň 50 bodů (2 testy, tj. 2x50 = max. 100 bodů) viz T1, T2 níže. Neúčast je možná pouze z vážného důvodu (nemoc, karanténa, svatba, pohřeb, péče o těžce nemocného člena rodiny apod. vše doloženo).

P2: Každý student musí být připraven na laboratorní úlohu dle návodu k úloze, který je uveden na www stránce předmětu. Pozor na rozdíl mezi zadáním a návodem. Na začátku měření bude každý orientačně přezkoušen a v průběhu bude dotazován na průběh měření. Pokud nebudou dotazy opdovězeny vůbec, anebo dostatečně, musí dotyčný/á student/ka vypracovat z dané úlohy protokol a odevzdat ho na dalším cvičení.

T1: Test 1 na cvičení (viz harmonogram https://harm.fbmi.cvut.cz) max. 50 bodů.

T2: Test 2 na cvičení (viz harmonogram https://harm.fbmi.cvut.cz) max. 50 bodů.

Požadavky zkoušky:

Bez získání zápočtu a jeho zápisu do KOSu není možné realizovat zkoušku.

Zkouška je tvořena písemným testem, kde můžou být otázky s odpovědí typu ABC (vždy jedna správná) a otázky. kdy je potřeba odpovídat písemně. Po opravě testu je možné ústní dozkoušení na lepší stupeň, pokud je výsledek testu na rozhraní klasifikačních stupňů (plus/mínus 2 body). Výsledné hodnocení zkoušky (testu) podle klasifikační tabulky ECTS (min. 50 bodů, max. 100 bodů).

Osnova přednášek:

1.–2. týden Základní koncepce a princip činnosti RTG zobrazovacích systémů. Přehled systémů. Základní blokové schéma. Fyzikální principy.

3.–4. týden Základní RTG nářadí. Pevné a mobilní systémy (C ramena). Mamograf. Dentální rentgen, panoramatický rentgen. Druhy kazet.

5.–6. týden Rentgenka s pevnou a rotační anodou. Ohniska rentgenky. Parametry rentgenky. Rentgenka typu Straton. Vliv anodového napětí, proudu, protonového čísla materiálu anody na RTG spektrum. Expozice a expoziční automaty. Detektory RTG záření.

7.–8. týden Základní metody snímání a zpracování obrazových dat. Základní kritéria kvality výstupních obrazových dat. RTG TV systémy. Princip funkce zesilovače RTG obrazu a jeho charakteristiky. Princip a podstata angiografie, DSA.

9.–10. týden Základy digitální radiografie. Rozdělení a přehled systémů. CR systémy. Digitální radiografie s přímou a nepřímou konverzí.

Osnova cvičení:

1.–2. týden Úvodní cvičení – bezpečnost práce v laboratoři, náplň cvičení, podmínky získání zápočtu. Seznámení a experimentální měření se sadou Phywe při ilustraci radiografického zobrazování objektů.

3.–4. týden Spektrum elektromagnetického záření, vztah mezi vlnovou délkou a frekvencí, útlum RTG záření, polotloušťka. Experimentální měření se sadou Phywe pro ilustraci absorpce RTG záření.

5.–6. týden Rentgenka – ukázka, parametry. Experimentální měření se sadou Phywe pro ilustraci intenzity charakteristického záření jako funkce anodového napětí a proudu.

7.–8. týden Vznik a druhy RTG záření. Experimentální měření se sadou Phywe pro ilustraci charakteristického záření.

9.–10. týden Princip DSA – ukázka v Matlabu. Experimentální měření se sadou Phywe s využitím kontrastního modelu cév. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] SEIDL, Zdeněk. Radiologie pro studium i praxi. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5247-1.

[2] SÚKUPOVÁ, Lucie. Radiační ochrana při rentgenových výkonech – to nejdůležitější pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0709-4.

[3] Paprsky X (výukový videoprogram) [online]. ČVUT, c2011. URL: https://download.cvut.cz/tag/video-tutorials/ - autorizovaný přístup (základní a povinný studijní materiál)

[4] Materiály ke kurzu Získání a zpracování obrazu v mikroskopii (výukový SW MIPS) [online]. Jiří Hozman, c2002-2011. URL: http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman/

[5] BENEŠ, Jiří, Jaroslava KYMPLOVÁ a František VÍTEK. Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory: pro studium i praxi. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4712-5.

[6] Něco málo o zobrazování a dávkách v radiodiagnostice, ale i mimo ni, aneb co by Vás mohlo zajímat…[online]. Lucie Súkupová, c2011-2023. Poslední změna 20. 10. 2022 [cit. 2023-12-26]. URL: http://www.sukupova.cz/ (velmi kvalitní zdroj obsahují problematiku RTG, angiografie, DR, CT)

Doporučená literatura:

[6] HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2001. ISBN 80-902896-1-4.

[7] X-záření – rentgenová diagnostika [online]. Vojtěch Ullmann, c2011. URL: http://astronuklfyzika.cz/JadRadMetody.htm#2

[8] ŠMORANC, Pavel. Rentgenová technika v lékařství. Pardubice: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, 2004. ISBN 80-85438-19-4.

[9] DRASTICH, Aleš. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: Vysoké učení technické, 2001. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-1974-1.

[10] DANEŠ, Jan. Základy mamografie: vybrané kapitoly pro lékaře a laborantky. Praha: X-Egem, 2002. ISBN 80-7199-062-0.

[11] Česká radiologie – Supplementum 1. XXXII. český radiologický kongres Mariánské lázně 2000. Roč. 54, říjen 2000.

[12] Webb's physics of medical imaging. 2nd ed. Editor M. A. FLOWER. Boca Raton: CRC, c2012. Series in medical physics and biomedical engineering. ISBN 978-0-7503-0573-0.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-333
Rožánek M.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
místnost KL:A-104
Karnoub E.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. obraz. senzorů, ...
místnost KL:A-104
Karnoub E.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Lab. obraz. senzorů, ...
místnost KL:A-104
Karnoub E.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Lab. obraz. senzorů, ...
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6572906.html