Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management zdravotnické techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMS1MZT KZ 5 12P+4S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět pokrývá oblasti plánování, hodnocení potřeb, výběru, nákupu, instalace a údržby zdravotnického vybavení, školení pro jeho bezpečné používání, ocenění servisu, vyřezaní zdravotnického prostředku z provozu a jeho likvidaci.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je úspěšná prezentace semestrální práce a absolvování závěrečného testu s hodnocením podle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

•Struktura vnitřních předpisů v oblasti managementu zdravotnické techniky zdravotnického zařízení

•Plánování, hodnocení potřeb, výběru, nákupu, instalace a údržby zdravotnického vybavení

•Návrh studie proveditelnosti, projektová dokumentace, inženýrské sítě

•Účel použití a pořízení zdravotnické techniky, odpisování a vyřazení investičního majetku

•Předání nového zdravotnického prostředku

•Školení bezpečného používání, opravy a údržby zdravotnického prostředku, školení zdravotnického a technického personálu

•Údržba, servis a jeho ocenění, amortizační křivky, skutečná cena údržby, servisu

•Vyřazení z provozu a likvidace zařízení

•Ceny zdravotnické techniky, MR, CT, SPECT, dýchací přístroje, monitoring, evidence pacientů, anesteziologické přístroje, laboratoř, lednice, dieselagregáty, vývěvy, UPS, kompresory

•Technická dokumentace pro výběrové řízení zdravotnické techniky

Osnova cvičení:

•Návrh rozmístění místností v nemocnicích – pavilon vs. monoblok. Kategorizace zdravotnických prostředků.

•Zadání samostatné práce – příprava technické specifikace na nákup zdravotnické techniky.

•Návrh ARO. Rozvržení přístrojů na boxu. Rozvržení oddělení.

•Návrh filtru JIP, návrh transportu materiálu.

•Specifikace zdravotnické techniky. Ukázky chyb při realizacích, jak se zachovat při zjištění stavu, který není v souladu s legislativou nebo naší představou.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]WILLSON, Keith, Keith ISON a Slavik TABAKOV. Medical equipment management [online]. Boca Raton: Taylor & Francis, [2014], ©2014 [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/cvut/detail.action? docID=1438167>. ISBN 9781420099591.

[2]Health technology assessment of medical devices. WHO Press: Geneva, 2011, 44 s. ISBN 978-92-4-150136-1. [cit 2022-06-30]. Dostupné z https://www.who.int/publications/i/item/9789241501361

[3]NICKL-WELLER, Christine, ed. a Hans NICKL, ed. Hospital architecture. 1st ed. [Salenstein]: Braun, 2013. 423 s. ISBN 978-3-03768-124-4.

Doporučená literatura

[4]IADANZA Ernesto, GONNELLI Valentina, SATTA Francesca, a GHERARDELLI Monica. Evidence-based medical equipment management: a convenient implementation. Med Biol Eng Comput. 2019; 57(10): 2215–2230. [cit. 2021-09-07]. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31399897/

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7794806.html