Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Semináře z chemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VSCH Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Miriam Hošková
Přednášející:
Miriam Hošková
Cvičící:
Iveta Horáčková, Miriam Hošková, Martin Paškan
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Základní pojmy, fyzikální veličiny, stavba atomů, periodická soustava prvků. Třídění a vlastnosti látek, směsi, roztoky, teorie kyselin a zásad, skupenské stavy. Chemická vazba, stavba molekul. Chemické reakce - typy, reakční kinetika. Třídění chemických prvků, vodík, kyslík. Nepřechodné prvky periodické soustavy. Přechodné prvky periodické soustavy, biologický význam. Alifatické a alicyklické bezkyslíkaté organické sloučeniny. Alifatické a alicyklické kyslíkaté organické sloučeniny. Aromatické a heterocyklické organické sloučeniny. Přírodní sloučeniny.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: Účast na cvičení, úspěšné zvládnutí zápočtového testu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Obsah a úkol chemie, pojmy, fyzikální veličiny.

2. Stavba atomů, periodická soustava prvků.

3. Chemická vazba, stavba molekul.

4. Třídění a vlastnosti látek, směsi, roztoky, skupenské stavy.

5. Chemické reakce - typy, reakční kinetika.

6. Teorie kyselin a zásad, pH.

7. Třídění chemických prvků, vodík, kyslík.

8. Nepřechodné prvky periodické soustavy.

9. Přechodné prvky periodické soustavy, biologický význam.

10. Alifatické a alicyklické bezkyslíkaté organické sloučeniny.

11. Alifatické a alicyklické kyslíkaté organické sloučeniny.

12. Aromatické a heterocyklické organické sloučeniny.

13. Přírodní sloučeniny.

14. Zápočtový test.

Cíle studia:

Osvojení teoretických znalostí v oblasti chemie obecné, anorganické a organické.

Studijní materiály:

[1] VACÍK a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN Praha 1990.

[2] PACÁK: Poznáváme organickou chemii. SNTL Praha 1989

[3] GREENWOOD N.N., EARNSHAW A.: Chemie prvků (svazek I, II). Informatorium Praha 1993

[4] ČAJDA I.: Chemik detektivem. Albatros, Praha, 1964.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24921405.html