Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Business English

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMS1BE KZ 2 2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu Business English je seznámit studenty s terminologií z oblasti obchodní angličtiny. Studenti si v průběhu semestru osvojují slovní zásobu a fráze týkající se obchodního styku, odvětví obchodu a marketingu. Důraz je nicméně kladen i na rozvoj komunikačních dovedností v rámci obecné angličtiny, studenti reagují na obecná témata, vedou konverzaci, kladou dotazy a formulují odpovědi. Business terminologie je procvičována simulacemi situací, běžných jak v Business sféře, tak v každodenním životě.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

1.Docházka (absence do 20 %, tj. 3 absence za semestr)

2.Průběžné základní znalosti ověřované testy, případným průběžným ústním přezkoušením při hodinách

3.Prezentace na odborné téma dle dohody s vyučujícím během semestru

Závěrečný zápočtový test – splnit na 60 %

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

•Jobs, People, Organizations – recruitment and selection, applying for a job, pay and benefits.

•The career ladder – freelancers, in-house start, promotion, motivation

•Management – organization structure, small companies and start-ups, business ethics.

•Sales and Marketing – SWOT analysis, market reseach, the four Ps.

•Sales and Marketing – marketing strategy, product description and features

•Finance and Accounting – profit and loss account, balance sheet.

•Finance and Accounting. managing cashflow, profitability and unprofitability.

•Personal skills – time management, stress management.

•Motivation – motivation through job satisfaction, type sof motivation.

•Job ethics – ethical standards, wrongdoing.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]MASCULL, B. Business vocabulary in use: intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Cambridge professional English. ISBN 0521775299.

[2]EMMERSON, P. Business English frameworks. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Cambridge copy collection. ISBN 0521004551.

[3]SMITH, T. Market leader: business law: business English. Harlow: Longman, 2000. ISBN 058232842x.

Doporučená literatura

[4]MACKENZIE, I. Management and marketing: with mini-dictionary. Hove: Language Teaching Publications, 2001. LTP business. ISBN 1899396802.

[5]CORDELL, J. Cambridge business English activities: serious fun for business English students. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2000. ISBN 9780521587341.

[6]HUGHES, J. Practical grammar. Heinle, Cengage learning. ISBN 101-4240-1805-6. 2011

[7]VINCE, M. Intermediate Language Practice. Macmillan Heinemann. ISBN 0-435-24120-2. 2004

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7790006.html