Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy modelování ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMS1BMH KZ 2 8P+4L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Basic concepts and principles of systems modelling in general. Theoretical and application analysis of the properties of models representing mainly models used in the evaluation of health technologies, as well as models from operations research, game theory and epidemiology.

Požadavky:

Povinná účast na cvičení, povoleny jsou maximálně tři absence v průběhu semestru. Předmět je ukončený klasifikovaným zápočtem. Student se aktivně podílí na řešení úloh na cvičení. Student musí absolvovat závěrečný test za max. 50 bodů, který musí splnit na minimálně 50 %. Hodnocení dle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

•Introduction to modeling. Basic concepts of modeling and simulation. General modelling principles.

•Algorithmization of a simulation model. Representation of state changes. Time representation

•Validation of models. Optimization of models. Evaluation of simulation results. Visualisation of simulation results

•Basics of decision trees.

•Basics of Markov models.

•Basics of Discrete Event Simulations.

•Basics of microsimulation

•Modeling methods used in operations research.

•Game theory.

•Epidemiological models.

Osnova cvičení:

•Software modalities used in modelling and simulation. Introduction to their functionalities (R, Rstudio, Witness).

•Conceptual model design - states, model inputs, probability calculations for probabilistic models.

•Creation and calculation of decision tree, design of Markov models

•Discrete Event Simulation (basic model creation, disease model creation, queueing model creation)

•Basic types of epidemiological models.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]HUNNINK, M.G.M., WEINSTEIN, M.C.: Decision Making in Health and Medicine, Cambridge University Press, 2014, ISBN: 978-1-107-69047-9.

[2]BRIGGS, Andrew H., Karl CLAXTON a Mark J. SCULPHER. Decision modelling for health economic evaluation. Oxford: Oxford University Press, 2006. x, 237 s. Handbooks in health economic evaluation series. ISBN 0-19-852662-8. 4.

Doporučená literatura

[3]HOLČÍK, Jiří. Modelování a simulace biologických systémů. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03470-4.

[4]DRUMMOND, Michael et al. Methods for the economic evaluation of health care programmes. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. xv, 379 s. Oxford medical publications. ISBN 0-19-852945-7.

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7796206.html