Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metody zobrazování tkáňových kultur a biologických struktur

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIMZKS ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Roman Matějka
Přednášející:
Roman Matějka
Cvičící:
Daniel Hadraba, Roman Matějka
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Metody zobrazení buněčné kultury a tkáně, problematika zobrazení a zvýšení kontrastu, světelná a episvětelná mikroskopie, fluorescenční značení, primární a sekundární protilátky, konjugáty, permeabilizace a blokace vzorků proti nespecifickým složkám. Metody fluorescenční a konfokální mikroskopie, zobrazování složitých strukur.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Světelná, episvětelná mikroskopie,

2.Problematicka zobrazení tkáňi, příprava vzorků

3.Fluorescence a fosforescence

4.Fluorescenční značení protilátek, blokace a permeabilizace

5.Primární a sekundární protilátky, konjugáty

6.Zobrazení proteinů intra a extracelulární proteiny

7.Konfokální mikroskopie – LASERová skenovací

8.Konfokální mikroskopie – CARV spinning disk

9.Multifotová emise, generace druhé harmonické

10.Metody SHG a využití pro zobrazení proteinů

Osnova cvičení:

Osnova cvičení (bloková forma výuky po vyučovacích hodinách):

1.Zobrazení nativních biologických struktur, fázový kontrast, fixace vzorků, permeabilizace membrány, blokace nespecifických vazeb, příprava primárních a sekundárních protilátek, barvení vzorků, barvení jader

2.Příprava widefield fluorescenčního mikroskopu, nastavení excitace, expoziční parametry, snímání, příprava konfokálního mikroskopu, nastavení parametrů excitace, pinhole, snímání vzorku Z-stack a multitile

Cíle studia:

Metody zobrazení buněčné kultury a tkáně, problematika zobrazení a zvýšení kontrastu, světelná a episvětelná mikroskopie, fluorescenční značení, primární a sekundární protilátky, konjugáty, permeabilizace a blokace vzorků proti nespecifickým složkám. Metody fluorescenční a konfokální mikroskopie, zobrazování složitých strukur.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Amelinckx,S., D. van Dyck, J. van Landuyt, G. van Tendeloo. Handbook of Microscopy: Applications in Materials Science, Solid-State Physics and Chemistry Applications.VCH Verlagsgesellschaft mbH, 1997.

[2] Lanza, R., Langer, R., Vacanti, J., Principles of Tissue Engineering, ed. 3rd Edition , Elsevier Academic Press, 2007, ISBN 978-0123706157

Doporučená:

[1] Hejtmánek, M.: Úvod do světelné mikroskopie. Skripta UP Olomouc, 2001.

Poznámka:

Modul A

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5877106.html