Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metodologie výzkumné práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7ABBMVP KZ 2 1P+1C anglicky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7ABBMVP je podmínkou pro zápis na předmět F7ABBSPR1.
Úspěšné absolvování předmětu F7ABBMVP je podmínkou pro zápis na předmět F7ABBSBP.
Garant předmětu:
Jakub Ráfl
Přednášející:
Marek Novák, Jakub Ráfl
Cvičící:
Vít Hlaváč, Marek Novák, Jakub Ráfl
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznámí studenty se základními metodami výzkumné práce a s nároky kladenými na odborné sdělení o provedeném výzkumu. Předmět rovněž seznámí studenty se zásadami pro tvorbu a prezentaci bakalářských prací.

Požadavky:

Vstupní požadavky předmětu:

Předmět nemá zvláštní vstupní požadavky.

Požadavky na udělení zápočtu:

1. Zpracování všech požadovaných příprav a samostatných prací podle zadání vyučujícího a jejich odevzdání ve stanovených termínech. Oprava odevzdaných prací podle instrukcí vyučujícího.

2. Odprezentování zadaných samostatných prací studentů před celou skupinou podle instrukcí vyučujícího a ve stanovených termínech. Oprava prezentací podle instrukcí vyučujícího.

3. Aktivní účast na cvičeních; řádně omluvené absence.

Hodnocení:

Včasné odevzdání všech úkolů v požadované kvalitě: 50 % bodů.

Písemný zápočtový test z látky přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia: 50 % bodů.

Osnova přednášek:

1. Struktura odborné výzkumné práce; typické části, jejich účel a obsah. Bakalářská práce.

2. Informační zdroje; druhy odborných publikací, citační databáze a digitální knihovny.

3. Publikační etika; smysl a způsob citování pramenů, plagiátorství.

4. Styl odborné práce; typografie, matematická sazba.

5. Výsledky; obrázky a grafy, tabulky.

6. Prezentace odborného sdělení; ústní prezentace, zásady pro tvorbu a provedení.

7. Výzkum a experiment; výzkumné studie, randomizace.

Osnova cvičení:

1. Příklady odborných článků, ukázky charakteristických prvků v textu.

2.–4. Rozšířený abstrakt. Příprava rozšířeného abstraktu (domácí úkol) a jeho zhodnocení ve skupině.

5. Grafy a schémata (ukázky, řešení domácího úkolu).

6.–7. Prezentace odborného sdělení. Příprava (domácí úkol). Prezentace a její vyhodnocení ve skupině.

Cíle studia:

Studenti chápou význam výzkumné práce, rozumí základním požadavkům na obsah a kvalitu odborných publikací, orientují se ve struktuře odborných prací a dovedou z nich čerpat klíčové informace. Studenti umí pro svoji odbornou práci hledat a využívat kvalitní informační zdroje. Dovedou stručně a věcně prezentovat výsledky své odborné činnosti v psané i mluvené podobě. Rozumí významu experimentu v technických a přírodovědných oborech.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ŠIROKÝ, Jan. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-340-7.

[2] KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce /: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce ... Nitra: Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.

[3] ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-729-0167-2.

[4] GUSTAVII, Björn. How to write & illustrate a scientific paper. New York: Cambridge University Press, 2017. ISBN 9781316660492.

Doporučená literatura:

[1] ZEIGER, Mimi. Essentials of writing biomedical research papers. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Health Professions Division, 2000. ISBN 978-0-07-134544-6.

[2] GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0310-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-537
Ráfl J.
Hlaváč V.

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-537
Ráfl J.
Novák M.

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6169906.html