Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dynamické simulace pro modelování komplexních systémů poskytování zdravotní péče

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIDS ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Vladimír Rogalewicz
Přednášející:
Ivana Kubátová, Vladimír Rogalewicz
Cvičící:
Vojtěch Kamenský, Ivana Kubátová, Vladimír Rogalewicz
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Tento kurz je úvodem do modelů systémové dynamiky pro analýzu politiky a strategie se zaměřením na využití v oblasti zdravotnictví. Systémová dynamika je perspektiva pohledu a sada koncepčních nástrojů, které umožní porozumět struktuře a dynamice komplexních systémů. Jako rigidní modelovací metoda umožňuje tvorbu počítačových simulací komplexních systémů a jejich využití pro návrh efektivnějších programů a organizačních struktur. Umožňuje analyzovat vedlejší efekty rozhodnutí a postupně budovat porozumění komplexním systémům. Předmět je více zaměřen na praktické pochopení a vyzkoušení si moderních metod v oblasti modelování a simulace managentu zdravotnických procesů, určených jako podpora pro rozhodování v oblasti zdravotnictví.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

1.+2. Úvod do problematiky dynamického modelování komplexních systémů modelování zdravotní péče

3.+4. Používané modelovací techniky v oblasti dynamického modelování komplexních systému zdravotní péče

5.+6. Identifikace a řešení praktických problémů pomocí dynamického modelování

7.+8. Analýza výsledků, tvorba scénářů a řešení nejistot v modelech dynamických systémů

9.+10. Validace, verifikace dynamických modelů

Osnova cvičení:

1. blok 1. + 2. cvičení: Tvorba základních dynamických modelů pro oblast modelování zdravotní péče.

2. blok 3. + 4. cvičení: Analýza výsledků modelových struktur, možnosti validace, verifikace dynamických modelů.

Cíle studia:

Tento kurz je úvodem do modelů systémové dynamiky pro analýzu politiky a strategie se zaměřením na využití v oblasti zdravotnictví. Systémová dynamika je perspektiva pohledu a sada koncepčních nástrojů, které umožní porozumět struktuře a dynamice komplexních systémů. Jako rigidní modelovací metoda umožňuje tvorbu počítačových simulací komplexních systémů a jejich využití pro návrh efektivnějších programů a organizačních struktur. Umožňuje analyzovat vedlejší efekty rozhodnutí a postupně budovat porozumění komplexním systémům. Předmět je více zaměřen na praktické pochopení a vyzkoušení si moderních metod v oblasti modelování a simulace managentu zdravotnických procesů, určených jako podpora pro rozhodování v oblasti zdravotnictví.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Sterman JD. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2000

[2] Hannon, Bruce M a Matthias Ruth. Dynamic modeling. 2nd ed. New York: Springer, c2001. ISBN 978-0387988689.

[3] Weinstein MC, O'Brien B, Hornberger J, et al. Principles of good practice of decision analytic modeling in health care evaluation: Report of the ISPOR Task Force on Good Research Practices-Modeling Studies. Value Health 2003; 6:9-17

Doporučená

[1] Marshall DA, Burgos-Liz L, IJzerman MJ, et al. Applying dynamic simulation modeling methods in health caredelivery research-The SIMULATE checklist: Report of the ISPOR Simulation Modeling Emerging Good Practices Task Force. Value Health 2015;18:5-16.

[2] Brailsford SC, Harper RR, Patel B, Pitt M. An analysis of the academic literature on simulation and modelling inhealth care. Journal of Simulation 2009; 3:130-140.

Poznámka:

Modul C

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5869806.html