Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Dynamické simulace pro modelování komplexních systémů poskytování zdravotní péče

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIDS ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Vladimír Rogalewicz
Přednášející:
Ivana Kubátová, Vladimír Rogalewicz
Cvičící:
Vojtěch Kamenský, Ivana Kubátová, Vladimír Rogalewicz
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Tento kurz je úvodem do modelů systémové dynamiky pro analýzu politiky a strategie se zaměřením na využití v oblasti zdravotnictví. Systémová dynamika je perspektiva pohledu a sada koncepčních nástrojů, které umožní porozumět struktuře a dynamice komplexních systémů. Jako rigidní modelovací metoda umožňuje tvorbu počítačových simulací komplexních systémů a jejich využití pro návrh efektivnějších programů a organizačních struktur. Umožňuje analyzovat vedlejší efekty rozhodnutí a postupně budovat porozumění komplexním systémům. Předmět je více zaměřen na praktické pochopení a vyzkoušení si moderních metod v oblasti modelování a simulace managentu zdravotnických procesů, určených jako podpora pro rozhodování v oblasti zdravotnictví.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

1.+2. Úvod do problematiky dynamického modelování komplexních systémů modelování zdravotní péče

3.+4. Používané modelovací techniky v oblasti dynamického modelování komplexních systému zdravotní péče

5.+6. Identifikace a řešení praktických problémů pomocí dynamického modelování

7.+8. Analýza výsledků, tvorba scénářů a řešení nejistot v modelech dynamických systémů

9.+10. Validace, verifikace dynamických modelů

Osnova cvičení:

1. blok 1. + 2. cvičení: Tvorba základních dynamických modelů pro oblast modelování zdravotní péče.

2. blok 3. + 4. cvičení: Analýza výsledků modelových struktur, možnosti validace, verifikace dynamických modelů.

Cíle studia:

Tento kurz je úvodem do modelů systémové dynamiky pro analýzu politiky a strategie se zaměřením na využití v oblasti zdravotnictví. Systémová dynamika je perspektiva pohledu a sada koncepčních nástrojů, které umožní porozumět struktuře a dynamice komplexních systémů. Jako rigidní modelovací metoda umožňuje tvorbu počítačových simulací komplexních systémů a jejich využití pro návrh efektivnějších programů a organizačních struktur. Umožňuje analyzovat vedlejší efekty rozhodnutí a postupně budovat porozumění komplexním systémům. Předmět je více zaměřen na praktické pochopení a vyzkoušení si moderních metod v oblasti modelování a simulace managentu zdravotnických procesů, určených jako podpora pro rozhodování v oblasti zdravotnictví.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Sterman JD. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2000

[2] Hannon, Bruce M a Matthias Ruth. Dynamic modeling. 2nd ed. New York: Springer, c2001. ISBN 978-0387988689.

[3] Weinstein MC, O'Brien B, Hornberger J, et al. Principles of good practice of decision analytic modeling in health care evaluation: Report of the ISPOR Task Force on Good Research Practices-Modeling Studies. Value Health 2003; 6:9-17

Doporučená

[1] Marshall DA, Burgos-Liz L, IJzerman MJ, et al. Applying dynamic simulation modeling methods in health caredelivery research-The SIMULATE checklist: Report of the ISPOR Simulation Modeling Emerging Good Practices Task Force. Value Health 2015;18:5-16.

[2] Brailsford SC, Harper RR, Patel B, Pitt M. An analysis of the academic literature on simulation and modelling inhealth care. Journal of Simulation 2009; 3:130-140.

Poznámka:

Modul C

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5869806.html