Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Konverzace v anglickém jazyce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSKAJ KZ 2 2S česky
Garant předmětu:
Jitka Mariňáková
Přednášející:
Jitka Mariňáková
Cvičící:
Jitka Mariňáková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět Konverzace v Anglickém jazyce je primárně zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností, a to jak z oblasti obecné angličtiny, tak z oblasti angličtiny obchodní (Business English). Studenti si simulacemi reálných situací procvičují konverzační obraty, příslušnou terminologii a vhodné fráze. Důraz je kladen na precizaci vyjadřovacích schopností a rozšiřování slovní zásoby.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

1.Docházka (absence do 20 %, tj. 3 absence za semestr)

2.Průběžné základní znalosti ověřované testy, případným průběžným ústním přezkoušením při hodinách

3.Prezentace na odborné téma dle dohody s vyučujícím během semestru

Závěrečný zápočtový test – splnit na 60%

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

•National stereotypes – prejudice, stereotypical behaviour.

•Decisions – decisions making, dilemmas.

•Meetings – opening the meeting, making your point, inviting people to speak.

•Presentations – key phrases, body language, dealing with questions.

•Honesty – telling lies, cheating, white lies.

•Jobs – honesty at work, dirty jobs, career ladder.

•Negotiations – proposals, reaching agreement, confrontation.

•Negotiations – dealing with probléme, agreements and contracts.

•Responsibilities – criminal responsibility, coming of age.

•Telephoning – giving and taking messages, checking information, making arrangements.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].MASCULL, Bill. Business vocabulary in use: intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Cambridge professional English. ISBN 0521775299.

[2].EMMERSON, Paul. Business English frameworks. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Cambridge copy collection. ISBN 0521004551.

[3].WALLWORK, Adrian. Discussions A-Z: intermediate : a resource book of speaking activities. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Cambridge copy collection. ISBN 0521559812.

[4].MACANDREW, Richard a Ron MARTÍNEZ. Taboos and issues: [photocopiable lessons on controversial topics]. Hove: Language Teaching Publications, 2001. ISBN 1899396411.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-137
Mariňáková J.
12:00–13:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5822106.html