Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Výzkumný projekt I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AVARP1 KZ 10 8D+2S anglicky
Garant předmětu:
Petr Kudrna
Přednášející:
Petr Kudrna
Cvičící:
Petr Kudrna
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Metodologická studie

Požadované výstupy (psaný text a prezentace s použitím požadovaných šablon, anglicky): metodologie (úvod, souvislosti, základy problematiky, přehled současného stavu řešené problematiky - SOTA, hypotéza a cíle, metody, potenciální význam a možné aplikace, časový harmonogram, nástin obsahu projektu, role studenta a školitele, doporučené předměty k dalšímu studiu (pouze volitelné), interní a externí spolupráce, rozpočet financování projektu, seznam referencí podle normy ISO690 a ISO 690-2)

Zápis předmětu a omezení: Nejsou požadovány žádné předchozí specifikované znalosti a tento kurz si mohou studenti zapsat pouze v rámci výměnného programu Erasmus +.

Formální administrativní požadavky: Vyžaduje se formální přiřazení vybraného tématu v angličtině schválené v systému PROJECTS.

Požadavky:

Požadované výstupy (psaný text a prezentace s použitím požadovaných šablon, anglicky): metodologie (úvod, souvislosti, základy problematiky, přehled současného stavu řešené problematiky - SOTA, hypotéza a cíle, metody, potenciální význam a možné aplikace, časový harmonogram, nástin obsahu projektu, role studenta a školitele, doporučené předměty k dalšímu studiu (pouze volitelné), interní a externí spolupráce, rozpočet financování projektu, seznam referencí podle normy ISO690 a ISO 690-2)

Formální administrativní požadavky: Vyžaduje se formální přiřazení vybraného tématu v angličtině schválené v systému PROJECTS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Metodologická studie

- úvod, souvislosti, základy problematiky,

- přehled současného stavu řešené problematiky - SOTA,

- hypotéza a cíle,

- metody,

- potenciální význam a možné aplikace,

- časový harmonogram,

- nástin obsahu projektu,

- role studenta a školitele,

- doporučené předměty (pouze volitelné),

- interní a externí spolupráce,

- finanční rozpočet projektu,

- seznam referencí podle normy ISO690 a ISO 690-2.

Cíle studia:

Porozumět procesu metodologické studie a její realizace

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ZEIGER, Mimi. Essentials of writing biomedical research papers. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Health Professions Division, 2000. ISBN 978-0-07-134544-6.

[2] GUSTAVII, Björn. How to write and illustrate a scientific paper. New York: Cambridge University Press, 2017. ISBN 9781316660492.

[3] SAN CRISTÓBAL MATEO, José Ramón. Management science, operations research and project management. Farnham: Gower, 2015. ISBN 978-1-4724-2643-7.

[4] Handbook on project management and scheduling. Editor Christoph SCHWINDT, editor Jürgen ZIMMERMANN. Cham: Springer, 2015. International handbooks on information systems. ISBN 978-3-319-05914-3.

Doporučená literatura:

[1] DAY, Robert A. a Barbara. GASTEL. How to write and publish a scientific paper. 7th ed. Santa Barbara, Calif.: Greenwood, 2011. ISBN 978-0313391972.

[2] KARSH, Ellen a Arlen Sue FOX. The only grant-writing book you'll ever need. 3rd ed., rev. updated. New York: Basic Books, 2009. ISBN 978-0-465-01869-7.

[3] TREMORE, Judy a Nancy Burke SMITH. Grant writing: a complete resource for proposal writers. Avon: Adams Media, c2009. Only writing series you'll ever need. ISBN 978-1-59869-869-5.

[4] SMITH, Nancy Burke a Judy TREMORE. The everything grant writing book: create the perfect proposal to raise the funds you need. 2nd ed. Avon: Adams Media, c2008. ISBN 978-1-59869-633-2.

[5] SMITH, Nancy Burke a E. Gabriel WORKS. The complete book of grant writing: learn to write grants like a professional. Naperville: Sourcebooks, 2006. ISBN 978-1-4022-0667-2.

Poznámka:

Úroveň BOZP je vyžadována jak na základní úrovni na ČVUT FBMI, tak i na úrovni laboratoří ČVUT FBMI (vybrané laboratoře)/Safety rules are required at the two levels, i.e. basic level at the whole CTU FBME and at the advanced level, i.e. specialized level within the selected laboratories

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost KL:B-537
Kudrna P.
08:00–11:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6103506.html