Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Respirační terapie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7AMBRT KZ 3 1P+1L anglicky
Garant předmětu:
Karel Roubík
Přednášející:
Karel Roubík, Šimon Walzel
Cvičící:
Václav Ort, Karel Roubík, Šimon Walzel
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelené znalosti z oblasti technického zajištění respirační terapie, současných protektivních ventilačních režimů a technik a nekonvenčních technik umělé plicní ventilace. Pozornost je věnována i monitorování umělé plicní ventilace a využití modelů respirační soustavy ve ventilátorech a monitorech ventilace.

Požadavky:

Požadavky na udělení kl. zápočtu:

Zápočet bude udělen po splnění následujících kritérií:

(1) Účast na cvičeních a realizace připravených laboratorních úloh.

(2) Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového ověření znalostí. Udělení zápočtu bude mít písemnou a ústní část. Písemná část bude provedena formou testu, který bude mít dvě části: otázky a část odborného textu, se kterým bude student pracovat. Počet otázek je 5 až 15. Některé otázky mohou mít větší váhu při hodnocení než ostatní, a to například ty, které jsou komplexnější a složitější. Hodnocení bude odpovídat procentuální úspěšnosti přesně podle platné klasifikační stupnice ECTS. V případě, že výsledky písemné části jsou dostačující pro klasifikaci, může být od ústní části klasifikovaného zápočtu ustoupeno.

Osnova přednášek:

1.Technické zajištění umělé plicní ventilace - principy, adversní účinky, historie, současnost a perspektivy. Fyzikální základy činnosti ventilátorů a dalších přístrojů. Mechanické vlastnosti ventilátorů a respirační soustavy.

2.Koncepce moderních ventilátorů - struktura, princip činnosti, hlavní bloky, možnosti poruch a nesprávné či nepřesné funkce. Klasifikace ventilace a ventilátorů a vztah k jejich technickému řešení. Principy mechanické ventilace - invazivní, neinvazivní.

3.Charakteristiky nejběžnějších ventilátorů pro konvenční umělou plicní ventilaci I - společné charakteristiky. Asistované režimy. Charakteristiky nejběžnějších ventilátorů pro konvenční umělou plicní ventilaci II - specifické vlastnosti konkrétních přístrojů.

4.Ventilační technika v domácí péči: oxygenoterapie, oxygenátory, ventilátory. Technické zajištění nekonvenčních ventilačních metod: HFV, HFOV, HFJV, TGI.

5.Monitorovací prvky, senzory a monitory umělé plicní ventilace. Potenciální selhání a nepřesnosti měření ventilačních parametrů.

6.Pokročilé monitorování ventilace, výpočty parametrů (esophageální tlak, dechová práce, intrapulmonální poměry apod.).

7.Modelování respirační soustavy a modely plic, základní principy. Možné zdroje chyb. Identifikace a validace modelů respirační soustavy, jejich využití ve ventilátorech a v monitorech umělé plicní ventilace.

Osnova cvičení:

1.Fyzikální příklady - parciální tlaky, vypařování, rozpouštění plynů.

2.Ukázka typů umělých plicních ventilátorů, základní obsluha ventilátoru.

3.Měření na konvenčním ventilátoru. Monitoring ventilačních parametrů.

4.Modely respiračního systému, jejich provedení, omezení a chyby.

5.Přístroje pro monitoring umělé plicní ventilace.

6.Ukázka vysokofrekvenční oscilační ventilace. Monitoring a vedení HFOV.

7.Ukázka vysokofrekvenční tryskové ventilace. Monitoring a vedení HFJV.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

-LUMB, Andrew B. Nunn's applied respiratory physiology. 7th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2010. xii, 556 s. ISBN 978-0-7020-2996-7.

-WHITE, Gary C. Equipment theory for respiratory care. 5th ed. Stamford: Cengage Learning, ©2014. xxi, 567 s. ISBN 978-1-439-05959-3.

Doporučená literatura:

-CAIRO, Jimmy M. a Susan P. PILBEAM. Mechanical ventilation: physiological and clinical applications. 5th ed. St. Louis: Elsevier, ©2012. xvi, 591 s. ISBN 978-0-323-07207-6.

-CAIRO, Jimmy M. Workbook for Pilbeam's mechanical ventilation: physiological and clinical applications. 5th ed. St. Louis: Elsevier, ©2012. vii, 228 s. ISBN 978-0-323-07208-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6187506.html