Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teoretická elektrotechnika - praktika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VTEP Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Tento předmět rozšiřuje teoretickou výuku předmětu Teoretická elektrotechnika o laboratorní praktika, kde budou převedeny teoretické poznatky to konstrukční praxe. Studenti si osvojí základní dovednosti jako je čtení schémat, jejich implementaci jakožto elektronického obvodu na nepájivém poli; dále měřicí přístroje používané v elektrotechnice a jejich použití pro konstrukční praxí. Ke konci předmětu si také vyzkouší základy výroby tištěného spoje a jeho osazení součástkami a zapájení.

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je minimálně 80% docházka na praktická cvičení a dále vedení laboratorního deníku a zápočtového testu na konci předmětu. Test se bude sestávat z 3 otevřených otázek zahrnujících tvorbu schématu, početní příklad a teorii. Pro úspěšné absolvování je nutné správně zodpovědět alespoň z 50% na každou otázku.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1) Úvod do předmětu, seznámení se z nepájivým polem, realizace jednoduchého obvodu na něm, digitální multimetr

2) Zdroje v elektrotechnice

3) Pasivní prvky - odpory

4) Další zapojení s odpory, můstky

5) Pasivní prvky - kondenzátory a cívky

6) Využití RLC v stejnosměrných obvodech

7) Využití RLC ve střídavých obvodech

8) Transformátory

9) Aktivní prvky - polovodičová dioda, Zenerova dioda

10) Aktivní prvky - Bipolární tranzistory

11) Aktivní prvky - Unipolární tranzistory

12) Zapojení s vybranými integrovaným obvody

13) Výroba tištěného spojení, osazení a pájení

14) Oživení osazeného tištěného spoje, zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozšíření praktických dovedností v oblasti realizace elektrotechnických obvodů.

Studijní materiály:

[1] J. Uhlíř: Elektrotechnika pro informatiky, Vydavatelství ČVUT Praha, 2008

[2] P. Neumann, J. Uhlíř: Elektronické obvody a funkční bloky 1, Vydavatelství ČVUT Praha 2005, vydání 2. přepracované 279 s., ISBN 80-01-03281-7

[3] V. Havlíček, M. Pokorný, I. Zemánek: Elektrické obvody 1, Vydavatelství ČVUT Praha 2005, vydání 1. 289 s. ISBN 80-01-03299-X

[4] R. Čmejla, V. Havlíček, I. Zemánek: Základy teorie elektrických obvodů 1 - cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004, vydání 2., 134 s., ISBN 80-01-02993-X

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3085506.html