Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy práce v CAD systému SolidWorks

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VZPS Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Václava Piorecká
Přednášející:
Cvičící:
Václava Piorecká, Marek Piorecký, Jan Štrobl
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Úvod do tvorby technické dokumentace (zobrazování v technické dokumentaci, normalizace v technické dokumentaci, určování tvarových a rozměrových parametrů v obrazové dokumentaci). Tvorba technické dokumentace (předepisování kvalitativních parametrů v technických dokumentech, výkresová dokumentace jednoduchých tvarů). Prostředí a ovládání. Skica. Referenční geometrie. Díly. Plechy. Povrchy. Sestavy. Výkresy dílů. Výkresy sestav. Svařování. Formy. E-drawings.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je odevzdání výsledné sestavy.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Úvod do tvorby technické dokumentace. Zobrazování v technické dokumentaci. Normalizace v technické dokumentaci. Určování tvarových a rozměrových parametrů v obrazové dokumentaci.

2.Tvorba technické dokumentace. Předepisování kvalitativních parametrů v technických dokumentech. Výkresová dokumentace jednoduchých tvarů.

3.Prostředí a ovládání (základní koncepce, tvorba nových dokumentů, základní pojmy, panely nástrojů, strom FeatureManageru, PropertyManager, ConfigurationManager, klávesové zkratky, grafická plocha, pravé tlačítko myši, metody výběru, zobrazování a manipulace s díly, sestavami a výkresy, standardní pohledy, režimy pohledu, podokno úloh, doplňkové moduly, možnosti systému)

4.Skica (skica, otevření skici, volba skicovací roviny, mřížka, režimy skicování, PropertyManager, symboly kurzoru, manipulace s entitami, kóty ve skice, vztahy skici, stav geometrie skici, ukončení skici, tvorba skic). Referenční geometrie (příkazy referenční geometrie, tvorba rovin, osa.

5.Díly (prvky - příkazy, tvorba modelu, přidání vysunutím, odebrání vysunutím, úprava prvku, úprava skicovací roviny, úprava skici, přidání rotací, odebrání rotací, zaoblit, zkosit, kosmetický závit, průvodce dírami)

6. Díly - pokračování(upravit barvu, přidání spojením profilů, přidání tažením po křivce, odebrání tažením po křivce, úkos, skořepina, žebro, lineární pole, zrcadlit, kruhové pole, pole řízené křivkou, pole vyplněním, kombinace těl, konfigurace, rovnice, rozdělit, přesunout/kopírovat těla, volba materiálu, uživatelské vlastnosti)

7.Plechy (prostředí plechových dílů, základní plech/ouško, přídavek na ohyb, ouško, strom FeatureManageru plechového dílu, rozložit, lem z hrany, změna tvaru profilu lemu, oříznutí bočních ohybů, uzavřený roh, odlehčení, okrajový lem)

8.Plechy-pokračování (zrcadlení plechových částí, ohyb ze skici, sražený/vyseknutý roh, narovnat, ohnout, vybočení, obruba, nastřihnout, vložit ohyby, bez ohybů, plechové spojení profilů, výkresy plechových dílů, tvarovací nástroj, montážní prvek - větrací otvor)

9.Povrchy (příkazy pro tvorbu povrchů, vysunutý povrch, rovinný povrch, přímková plocha, tažený povrch, sešít povrchy, povrch spojený z profilů, záplata, rotovaná plocha, rozšířit povrch)

10.Sestavy (příkazy pro tvorbu sestav, tvorba sestavy, vkládání dílu do sestavy, vazby sestavy, simulace pohybu, modelování dílu v sestavě, knihovny normalizovaných součástí - Toolbox, úprava dílu, rozložený pohled)

11.Výkresy dílů (tvorba výkresu, otevření nového výkresu, příkazy pro tvorbu výkresů, zobrazování dílu na výkrese)

12.Výkresy sestav (tvorba výkresů sestavení, řez sestavou, poziční čísla, kusovník, kusovníku)

13.E-drawings (modul eDrawings, úplný režim uživatelského prostředí, jednoduchý režim uživatelského prostředí, odeslání sdílených souborů)

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy práce v CAD systému SolidWorks, který je stále častěji nasazován i v reálné praxi a to i pro aplikace z oblasti zdravotnických prostředků. Vzhledem k zajištění dostatečného množství licencí v rámci FBMI a dostatečného počtu příruček je možná individuální výuka. V rámci předmětu bude snaha o to, aby studenti na konci semestru odevzdali konstrukční nákres skutečného výrobku.

Studijní materiály:

[1] PAGÁČ, Marek. Učebnice Solidworks. v Brně: Nová média, 2017. ISBN 978-80-270-0918-3 (povinná, dostupná v 10 kusech v LK FBMI ÚK ČVUT).

[2] FREIBAUER, Martin, Hana VLÁČILOVÁ a Milena VILÍMKOVÁ. Základy práce v CAD systému SolidWorks. 2., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2504-5. (doporučená, dostupná v LK FBMI ÚK ČVUT)

[3] Šťastný, J., Třeštík, B. Manuál technické dokumentace. Koop: České Budějovice, 2003. 5. přepracované vydání. 384 s. ISBN: 80-7232-223-0 (doporučená, dostupná v LK FBMI ÚK ČVUT)

[4] DRASTÍK, František. Příručka čtení výkresů ve strojírenství. Praha: Verlag Dashöfer, 2017. ISBN 978-80-87963-32-6. (doporučená, dostupná v ÚK ČVUT)

[5] DRASTÍK, František. Tvorba technické dokumentace. v Praze: ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05058-3. (doporučená, dostupná v ÚK ČVUT)

[6] DRASTÍK, František. Technické kreslení I: pravidla tvorby výkresů ve strojírenství. 2. vyd. Ostrava: Montanex, 2005, 260 s. Stříbrná technická řada. ISBN 80-7225-195-3. (doporučená, dostupná v ÚK ČVUT)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24859305.html