Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Biotechnologie,regenerativní medicína,tkáňové inženýrství,biomateriály a nanotechnologie,biosenzory

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIBTRM ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Roman Matějka
Přednášející:
Roman Matějka
Cvičící:
Jaroslav Chlupáč, Miroslav Koňařík, Roman Matějka, Jana Matějková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět prezentuje přehled oblastí biotechnologií a jejich využití v regenerativní medicíně a tkáňovém inženýrství s ohledem na vývoj nových tkáňových náhrad a implantátů. V rácmi kurzu jsou zohledněny další oblasti jako jsou využití biomateriálů, nanotechnologií, jež slouží jako stavební materiál pro vývoj implantabilních nosičů. Tyto oblasti jsou pak dále rozvíjeny v dalších specializovaných předmětech.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Regenerativní medicína, tkáňové inženýrství a jeho milníky

2.Biomateriály a jejich použití pro medicínu, využití nanotechnotlogií

3.Biokompatibilita tkáňových nosičů jejich modifikace pro snížení cytotoxicity a zvýšení proliferace

4.Získávání tkání a buněk, tkáňové banky

5.Problematika GLP, GMP, kontrolovaná příprava, čisté prostory

6.Implantabilní buněčné nosiče a jejich osídlování buňkami, využití pro cévní náhrady

7.Animální experimenty, preklinické testování materiálů a nosičů

8.Etické problémy a legislativa

9.Decelularizace tkání, využití allo- a xenograftů v medicíně

10.Nanotechnologie, uplatnění pro materiálové nosiče a využití v mediícně

Osnova cvičení:

Osnova cvičení (bloková forma výuky po 4 vyučovacích hodinách):

1.Decelularizace tkáně a její modifikace pro implantabilní použití

2.Příprava 3D tištěného konstruktu pro osídlení buněčnou kulturou

Cíle studia:

Předmět prezentuje přehled oblastí biotechnologií a jejich využití v regenerativní medicíně a tkáňovém inženýrství s ohledem na vývoj nových tkáňových náhrad a implantátů. V rácmi kurzu jsou zohledněny další oblasti jako jsou využití biomateriálů, nanotechnologií, jež slouží jako stavební materiál pro vývoj implantabilních nosičů. Tyto oblasti jsou pak dále rozvíjeny v dalších specializovaných předmětech.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Lanza, R., Langer, R., Vacanti, J., Principles of Tissue Engineering, ed. 3rd Edition , Elsevier Academic Press, 2007, ISBN 978-0123706157

[2] Biomaterials Science, An Introduction to Materials in Medicine, Edited by A.S. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Schon, J.E. Lemons, Second Edition, Elsevier, 2004

Doporučená literatura:

[1] Joseph D Bronzino, The Biomedical Engineering Handbook, ed. First edition, Boca Raton : CRC Press, 2000, ISBN 0-8493-0461-X

[2] VEMURI, Mohan C., Lucas G. CHASE a Mahendra S. RAO, Mesenchymal stem cell assays and applications, ed. 1., Humana Press/Springer, 2011, ISBN 978-1-60761-998-7

Poznámka:

Modul A a B

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5869206.html