Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Chemie pro bakaláře

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPCHE Z 4 1P + 1C česky
Garant předmětu:
Martina Turchichová
Přednášející:
Danuše Andrisová, Martina Turchichová
Cvičící:
Danuše Andrisová, Martina Turchichová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět pomocí základních znalostí z teoretické chemie seznámí posluchače se specifickými oblastmi chemických dějů a látek, které bezprostředně nebo vzdáleně souvisí s nebezpečnými situacemi a jejich prevencí, haváriemi, přírodními katastrofami, působením nebezpečných nox, jejich likvidací nebo analýzou bezpečnostních rizik. Součástí předmětu jsou cvičení a laboratorní práce, kde si posluchači osvojí základní laboratorní techniky, manipulaci a zacházení s chemikáliemi, základy chemické analýzy aj. Cílem je osvojení teoretických znalostí v oblasti chemie. Osvojení si přehledu v chemii obecné, v jejích zákonitostech odvíjejících se od stavby atomu a vlastnosti prvků. Osvojení základních praktických dovedností v chemické laboratoři.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu:

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené a nahrazené. Úspěšné zvládnutí zápočtových testů, které obsahují látku z přednášek a cvičení.

Osnova přednášek:

1.–2. týden Stavba látek a jejich klasifikace, základní chemické pojmy. Periodická tabulka. Elektronový obal, chemická vazba.

3.–4. týden Atomové jádro, jaderné reakce, základy technické jaderné chemie.

5.–6. týden Klasifikace chemických reakcí, rychlost chemických reakcí, chemická rovnováha. Energetické změny při chemických přeměnách.

7.–8. týden Chemie paliv. Chemie hoření a hořlavin. Chemie hašení a hasiv. Úvod do chemie výbuchu. Chemie a technologie výbušnin.

9.–10. týden Acidobazické rovnováhy, pH. Oxidačně-redukční děje, základy elektrochemie.

11.–12. týden Chemie uhlíku, úvod do organické chemie.

13.–14. týden Základy analytické chemie.

Osnova cvičení:

1.-2. týden Bezpečnost práce v chemické laboratoři .

3.-4. týden Vlastnosti látek.

5.-6. týden Chemie hasiv.

7.-8. týden Acidobazické vlastnosti.

9.-10. týden Elektrochemie.

11.-12. týden Vlastnosti organických látek.

13.-14. týden Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GREENWOOD, N. N. a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 80-85427-38-9.

•SEDMIDUBSKÝ, David. Základy chemie pro bakaláře. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2011. ISBN 978-80-7080-790-3.

Doporučená literatura:

•VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. 4. vyd., v SPN – pedagogickém nakl. 2. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 1999. ISBN 80-7235-108-7.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:C-4
Andrisová D.
08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C4, Malý sál
místnost KL:A-015
Andrisová D.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. aplik. a fyzik. chemie
místnost KL:A-015
Andrisová D.
08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. aplik. a fyzik. chemie
místnost KL:B-135
Andrisová D.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-135
Andrisová D.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:A-015
Andrisová D.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. aplik. a fyzik. chemie
místnost KL:A-015
Andrisová D.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. aplik. a fyzik. chemie
místnost KL:A-015
Andrisová D.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. aplik. a fyzik. chemie
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6595406.html