Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Health Technology Assessment pro zdravotnické prostředky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIHTA ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Vladimír Rogalewicz
Přednášející:
Ivana Kubátová, Vladimír Rogalewicz
Cvičící:
Gleb Donin, Ondřej Gajdoš, Vojtěch Kamenský, Ivana Kubátová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na využití metod HTA pro hodnocení zdravotnických prostředků. Obsahuje základy HTA. Důraz je následně kladen na metody specifické pro hodnocení zdravotnických prostředků a zejména nákladných lékařských přístrojů. Podrobně budou probrána témata multikriteriálních metod pro hodnocení klinických přínosů, EUnetHTA CoreModel, early-stage HTA a HB-HTA.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Úvod do HTA: Úloha HTA, historický přehled. Využití HTA pro rozhodování o zařazení nové technologie do úhrad ze zdravotního pojištění. Využití HTA pro strategické rozhodování v nemocnicích.

2. Evidence based medicine. Kvalita zdrojů informací v EBM. Cochrane Institute. Meta-analýza a její techniky.

3. Nákladové analýzy. Měření klinických přínosů (outcomes). Třídění nákladů a jejich kalkulace.

4. HTA pro zdravotnické prostředky. Specifika zdravotnických prostředků, zejména nákladných lékařských přístrojů.

5. Early-stage assessment při vývoji zdravotnických prostředků.

6. Hodnotové inženýrství a multikriteriální metody pro stanovení outcomes.

7. Modelování v HTA. Analýzy citlivosti.

8. EUnetHTA Core model a jeho modifikace pro zdravotnické prostředky.

9. Hospital-based HTA: Pořizování zdravotnické techniky, výběrová řízení; rozmístění lékařské techniky.

10. Etika HTA. WTP - ochota platit. Prahové hodnoty nákladové efektivity a jejich zavedení. Diskuse k etickým otázkám.

Osnova cvičení:

Cvičení:

1. Blok: Představena organizace cvičení, provedeno rozdělení studentů do skupin a zadána témata prací. Studenti budou ve skupinách pracovat samostatně na zadaných studiích

2. Blok: Studenti budou ve skupinách pracovat samostatně na zadaných studiích HTA. Přítomni budou vždy 2 vyučující, kteří jim budou poskytovat individuální konzultace a pomáhat při formulování dílčích problémů a návrhu jejich řešení.

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na využití metod HTA pro hodnocení zdravotnických prostředků. Obsahuje základy HTA. Důraz je následně kladen na metody specifické pro hodnocení zdravotnických prostředků a zejména nákladných lékařských přístrojů. Podrobně budou probrána témata multikriteriálních metod pro hodnocení klinických přínosů, EUnetHTA CoreModel, early-stage HTA a HB-HTA.

Studijní materiály:

Povinná:

[1]Kneppo, P.; Rogalewicz, V.; Ivlev, I.; Juřičková, I.; Donin, G.: Hodnocení zdravotnických přístrojů. Vybrané kapitoly pro praxi. 2. vydání, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2014. ISBN 978-80-01-05541-0.

[2]Goodman, C.S.: HTA101. Introduction to Health Technology Assessment. The Lewin Group, Virginia, 2014. (Volně dostupné z http://www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/HTA_101_FINAL_7-23-14.pdf)

Doporučená:

[1]Oliver Schöffski, Johann-Matthias Graf von der Schulenburg: Gesundheitsökonomische Evaluationen, 4. Auflage, Springer, 2012, ISBN 978-3-642-21699-2

[2]Rosina, J.; Rogalewicz, V.; Ivlev, I.; Juřičková, I.; Donin, G.; Jantosová, N.; Vacek, J.; Otawová, R. et al.: Health technology assessment for medical devices. Lékař a technika. 2014, 44(3), 23-36. ISSN 0301-5491.

[3]Gutiérrez-Ibarluzea I, Chiumente M and Dauben H(2016) The life cycle of health technologies. Challenges and ways forward. Front. Pharmacol. 8:14. doi:10.3389/fphar.2017.00014.

[4]Markiewicz K, van Til J, IJzerman M: Medical devices early assessment methods: systematic literature review. International Journal of Technology Assessment in Health Care 2014, 30(2):137-146

Poznámka:

Modul C

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5870306.html