Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Health Technology Assessment pro zdravotnické prostředky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIHTA ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Vladimír Rogalewicz
Přednášející:
Ivana Kubátová, Vladimír Rogalewicz
Cvičící:
Gleb Donin, Ondřej Gajdoš, Vojtěch Kamenský, Ivana Kubátová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na využití metod HTA pro hodnocení zdravotnických prostředků. Obsahuje základy HTA. Důraz je následně kladen na metody specifické pro hodnocení zdravotnických prostředků a zejména nákladných lékařských přístrojů. Podrobně budou probrána témata multikriteriálních metod pro hodnocení klinických přínosů, EUnetHTA CoreModel, early-stage HTA a HB-HTA.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Úvod do HTA: Úloha HTA, historický přehled. Využití HTA pro rozhodování o zařazení nové technologie do úhrad ze zdravotního pojištění. Využití HTA pro strategické rozhodování v nemocnicích.

2. Evidence based medicine. Kvalita zdrojů informací v EBM. Cochrane Institute. Meta-analýza a její techniky.

3. Nákladové analýzy. Měření klinických přínosů (outcomes). Třídění nákladů a jejich kalkulace.

4. HTA pro zdravotnické prostředky. Specifika zdravotnických prostředků, zejména nákladných lékařských přístrojů.

5. Early-stage assessment při vývoji zdravotnických prostředků.

6. Hodnotové inženýrství a multikriteriální metody pro stanovení outcomes.

7. Modelování v HTA. Analýzy citlivosti.

8. EUnetHTA Core model a jeho modifikace pro zdravotnické prostředky.

9. Hospital-based HTA: Pořizování zdravotnické techniky, výběrová řízení; rozmístění lékařské techniky.

10. Etika HTA. WTP - ochota platit. Prahové hodnoty nákladové efektivity a jejich zavedení. Diskuse k etickým otázkám.

Osnova cvičení:

Cvičení:

1. Blok: Představena organizace cvičení, provedeno rozdělení studentů do skupin a zadána témata prací. Studenti budou ve skupinách pracovat samostatně na zadaných studiích

2. Blok: Studenti budou ve skupinách pracovat samostatně na zadaných studiích HTA. Přítomni budou vždy 2 vyučující, kteří jim budou poskytovat individuální konzultace a pomáhat při formulování dílčích problémů a návrhu jejich řešení.

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na využití metod HTA pro hodnocení zdravotnických prostředků. Obsahuje základy HTA. Důraz je následně kladen na metody specifické pro hodnocení zdravotnických prostředků a zejména nákladných lékařských přístrojů. Podrobně budou probrána témata multikriteriálních metod pro hodnocení klinických přínosů, EUnetHTA CoreModel, early-stage HTA a HB-HTA.

Studijní materiály:

Povinná:

[1]Kneppo, P.; Rogalewicz, V.; Ivlev, I.; Juřičková, I.; Donin, G.: Hodnocení zdravotnických přístrojů. Vybrané kapitoly pro praxi. 2. vydání, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2014. ISBN 978-80-01-05541-0.

[2]Goodman, C.S.: HTA101. Introduction to Health Technology Assessment. The Lewin Group, Virginia, 2014. (Volně dostupné z http://www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/HTA_101_FINAL_7-23-14.pdf)

Doporučená:

[1]Oliver Schöffski, Johann-Matthias Graf von der Schulenburg: Gesundheitsökonomische Evaluationen, 4. Auflage, Springer, 2012, ISBN 978-3-642-21699-2

[2]Rosina, J.; Rogalewicz, V.; Ivlev, I.; Juřičková, I.; Donin, G.; Jantosová, N.; Vacek, J.; Otawová, R. et al.: Health technology assessment for medical devices. Lékař a technika. 2014, 44(3), 23-36. ISSN 0301-5491.

[3]Gutiérrez-Ibarluzea I, Chiumente M and Dauben H(2016) The life cycle of health technologies. Challenges and ways forward. Front. Pharmacol. 8:14. doi:10.3389/fphar.2017.00014.

[4]Markiewicz K, van Til J, IJzerman M: Medical devices early assessment methods: systematic literature review. International Journal of Technology Assessment in Health Care 2014, 30(2):137-146

Poznámka:

Modul C

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5870306.html