Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nemocniční informační systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMSNIS Z,ZK 3 8P+4S česky
Garant předmětu:
Jan Bruthans
Přednášející:
Jan Bruthans
Cvičící:
Jan Bruthans, Anna Horňáková, Anna Kratochvílová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na poznání všech subsystémů Nemocničních informačních systémů, tedy informačních systémů jednotlivých zdravotnických zařízení, a to v kontextu elektronizace českého zdravotnictví. Přednášena jsou tedy jednak jednotlivé subsystémy (včetně příkladů z praxe), patřičný důraz je ovšem kladen i na související témata, ať již na problematiku eHealth (včetně dalšího rozvoje a perspektiv), systémy klasifikace, datové standardy ve zdravotnictví, bezpečnost a implementace informačních systémů, stejně tak na základní informace o datových sítích a databázových systémech.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu: Požadavkem pro zápočet je minimálně 66% účast na seminářích a dále zpracování literární rešerše v rozsahu minimálně 2 normostran při použití minimálně 5 literárních pramenů. Témata: Zavádění NIS, používání NIS, výhody užití NIS, jiná příbuzná témata.

Podmínky udělení zkoušky: Zkouška probíhá formou ústní zkoušky v rozsahu cca 15+15 min (příprava+zkouška) v rozsahu zveřejněných témat ke zkoušce. Student si losuje jedno z témat. Hodnocení odpovídá klasifikačním stupňům ECTS v závislosti na počtu získaných bodů z ústní zkoušky (0 až 100 bodů). Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat minimálně 50 bodů (E, dostatečně).

Osnova přednášek:

1. Úvodní informace, eHealth, základní komponenty NIS, klasifikační systémy, bezpečnost v NIS

2. Architektura NIS. Klinické informační systémy, Laboratorní informační systémy, Informační systémy radiodiagnostického komplementu, Ostatní subsystémy NIS.

Osnova cvičení:

NIS - koncepce, tvorba, práce ve skupinách

Cíle studia:
Studijní materiály:

1]. BRUTHANS, Jan. Elektronická preskripce v České republice a v evropském kontextu. ANAG 2020. ISBN 9788075542847.

[2]. ZVÁROVÁ, Jana, HEJL Jiří a Petr HANZLÍČEK. Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 8024606097.

[3]. MÜNZ, Jan. Informační technologie ve zdravotnictví: informační systémy. Praha: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04720-0

[4]. STŘEDA Leoš a Karel Hána. eHealth a telemedicína. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5764-3

[5]. MORNSTEIN Vojtěch, HRAZDÍRA Ivo a Aleš BOUREK. Lékařská fyzika a informatika. Praha: Neptun, 2007. ISBN 80-86850-02-1.

[6]. HAUX, R. Strategic information management in hospitals: an introduction to hospital information systems. New York: Springer, c2003. Health informatics. ISBN 978-0-387-40356-4.

[7]. Rudi Van De VELDE. Hospital information systems: the next generation. Softcover reprint of the original 1st ed. 1992. S.l.: Springer, 2014. ISBN 9783642776199.

[8]. GLANDON L. Gerald, SMALTZ H. Detlev a DONNA J. SLOVENSKY. Information systems for healthcare management. Eighth edition. 2014. ISBN 1567935990.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5824406.html