Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematická statistika pro klinické hodnocení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DAMSH ZK 5 2P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Plánování pokusu. šíření chyb. Zvýšení přesnosti sériovým a paralelním

uspořádáním. Jednoduché, dvojné a trojné třídění v analýze rozptylu. Latinské

čtverce. Faktoriální plánované pokusy. Určení optimálních podmínek. Faktorová

analýza. Diskriminační analýza.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Bude upřesněna podle zaměření dizertačních prací zapsaných studentů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Plánování pokusu. šíření chyb. Zvýšení přesnosti sériovým a paralelním

uspořádáním. Jednoduché, dvojné a trojné třídění v analýze rozptylu. Latinské

čtverce. Faktoriální plánované pokusy. Určení optimálních podmínek. Faktorová

analýza. Diskriminační analýza.

Studijní materiály:

[1] J. Anděl: Statistické metody, Matfyzpress, Praha, 2003

[2] J. Anděl: Základy matematické statistiky, Matfyzpress, Praha, 2005

[3] C. Chatfield: Statistics for Technology, Chapman & Hall, London, 1983

[4] V. Nollau: Statistische Analysen, VEB Fachbuchverlag, Leipzig, 1975

[5] Wofram MathWorld,

[6] http://mathworld.wolfram.com/topics/ProbabilityandStatistics.html

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3189606.html