Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Angličtina IIIB (část 2)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7ABBA3B KZ 2 2C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Eva Motyčková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Výuka v letním semestru spočívá v moderním, nefrontálním, projektovém a mezioborovém způsobu výuky, který se ve světě dostává do popředí. Systém je založený na samostatné tvůrčí práci studentů, kteří mají za úkol zpracovat zajímavé téma z oblasti jejich oboru studia, tedy biomedicínského inženýrství a zpřístupnit jej kolegům ve formě projektu. Další aktivitou studentů v letním semestru je zpracování eseje (shrnutí obsahu) článku z časopisu New Scientist přístupného ve fakultní knihovně a ústní pohovor o tomto článku s vyučující.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je zvýšit jazykové kompetence studentů v oblasti akademické angličtiny. Druhý semestr je zaměřen spíše na odbornou slovní zásobu a práci s odborným textem.

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence: Studenti by měli být schopni aktivně pracovat s akademickým textem, porozumět přednášce, měli by mít povědomí o různých stylistických hladinách angličtiny a s nimi spojenými syntaktickými a lexikálními prostředky a ty aktivně používat.

Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:B-135
Motyčková E.
12:00–13:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6171506.html