Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Odborná anglická terminologie pro optiky a optometristy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOATO Z 2 2S česky
Přednášející:
Eva Motyčková (gar.)
Cvičící:
Eva Motyčková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem tohoto předmětu je prohlubovat a zlepšovat komunikační dovednosti zaměřené na obor Optika a Optometrie. Důraz je kladen na schopnosti prezentace a obhajoby, jak verbální, tak písemnou formou. Cvičení jsou zaměřena na osvojení slovní zásoby, porozumění odbornému textu a prezentaci vlastních názorů. Při cvičeních jsou probírána odborná témata z oblastí očních vad, korekce, vizuální pomůcky, vývoj zraku, druhy vyšetření zraku. Důraz je kladen i na procvičení komunikace s pacientem, vysvětlení jednotlivým vad a postupů při vyšetření, popis možností následné korekce a instrukce pro používání vizuálních pomůcek.

Požadavky:

K získání zápočtu je nutné:

1) účast na hodinách (2 absence)

2) prezentace - délka 10 minut plus připravot pracovní list k prezentaci pro kolegy A4

3) závěrečný test (60%)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Introduction

2. Anatomy of the Eye

3. Eye Examination

4. Examination Instructions

5. Astigmatism

6. Visual Development with Age

7.Retinopathy

8. Visual Impairment

9. Cataract

10.Glaucoma

11. Reading comprehension - Colour Vision

12.Reading comprehension - Eye Implants

13. Test

14. Assessment

Cíle studia:

Cílem tohoto předmětu je prohlubovat a zlepšovat komunikační dovednosti zaměřené na obor Optika a Optometrie.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Poskytne vyučující.

Doporučená:

[1] Přívratská, J. a kol.: English in the Medical Profession.1.vyd. Praha: Galén, Karolinum, 2004, 248 s. ISBN: 80-246-0151-6.

[2] Topilová, V.: Medical English, 3.vyd. Tobiáš, 2001, 274 s. ISBN: 80- 7311-001-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-137
Motyčková E.
12:00–13:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-720
Motyčková E.
14:00–15:50
(paralelka 2)
Kladno FBMI
Učebna
Čt
místnost KL:B-135
Motyčková E.
10:00–11:50
(paralelka 3)
Kladno FBMI
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6468906.html