Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Biomechanizmy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIBMY ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Jozef Živčák
Přednášející:
Jozef Živčák
Cvičící:
Patrik Kutílek, Jozef Živčák
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět nabízí přehlednou informaci o současných možnostech využití oboru biomechanizmy v praxi a specifických oblastech výzkumu. Pozornost je věnována především aspektům bioprotéz.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Filozofie pohybu ve väzbě k architektuře biomechanizmů

2.Architektura biomechanizmů

3.Typy biomechanizmů – základní klasifikáce

4.Stimulátory (kardiostimulátory, kochleární implantáty, oční stimulátory)

5.Biomechanika implantátů

6.Invazivní implantace

7.Korzety

8.Bioprotézy

9.Repoziční syntézy

10. Kompresně-distrakční aparáty

Osnova cvičení:

Cvičení:

1.Kinematika a dynamika pohybu těla v diagnostice využitím akcelerometrického systému. Metody zpracování biomechanických dat a jejich kvantitativní hodnocení pomocí výpočetní techniky.

2.Silové a momentové účinky využitím měřičů sil. Mechanické vlastností částí protetických náhrad využitím zkušebního trhacího stroje

Cíle studia:

Předmět nabízí přehlednou informaci o současných možnostech využití oboru biomechanizmy v praxi a specifických oblastech výzkumu. Pozornost je věnována především aspektům bioprotéz.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Knudson, D.: Fundamentals of Biomechanics, Springer-Verlag, 2007

[2] Kutílek, P., Žižka, A. Vybrané kapitoly z experimentální biomechaniky. 1. Vydání. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012

[3] Živčák J. a kol., Základy bioniky a biomechaniky, ManaCon, 2004

Doporučená:

[1] Valenta, J.; Konvičková, S.: Biomechanika člověka 1. - svalově kosterní systém. Praha, Vydavatelství ČVUT, 1997

[2] Kutílek P., Žižka A., Poušek L.: Praktika z rehabilitačního inženýrství, protetiky-ortotiky a biomechaniky, skripta, ČVUT, 2010.

Poznámka:

Modul B

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5868706.html