Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nekonvenční režimy umělé plicní ventilace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DANRUP ZK 5 2P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zabývá studiem efektů umělé plicní ventilace, a to zejména z hlediska

adversních účinků na respirační soustavu. Jsou definovány protektivní a

nekonvenční režimy umělé plicní ventilace. Detailně jsou studovány

vysokofrekvenční ventilace (oscilační, trysková, mimotělní oscilace), tracheální

insuflace plynu, intratracheální ventilace, kapalinová ventilace (úplná,

částečná), mimotělní oxygenace ECMO, mimotělní plicní podpora a další techniky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Fyziologie dýchání, anatomie respirační soustavy.

2.Mechanické parametry respirační soustavy, modelování respirační soustavy.

3.Respirační selhání, ARDS a ALI. Změna mechanických parametrů respirační

soustavy.

4.Umělá plicní ventilace a její adversní účinky. Protektivní ventilace.

Nekonvenční umělá plicní ventilace.

5.Vysokofrekvenční ventilace - princip, charakteristika, způsoby a modelování

výměny plynů, řízení vysokofrekvenční ventilace, monitorování ventilace.

6.Vysokofrekvenční ventilace - modelování intrapulmonálních poměrů.

7.Výpočty při umělé plicní ventilaci a v respirační péči.

8.Techniky vysokofrekvenční ventilace - technické zajiątění oscilační

vysokofrekvenční ventilace (HFOV).

9.Techniky vysokofrekvenční ventilace - technické zajiątění tryskové

vysokofrekvenční ventilace (HFJV).

10.Tracheální ventilace - TGI, ITPV, technické zajiątění metod, generátory

průtoku, monitorování a řízení.

11.Mimotělní ventilace - mimotělní membránová oxygenace ECMO, mimotělní plicní

podpora ECLS.

12.Daląí techniky nekonvenční umělé plicní ventilace (částečná a úplná

kapalinová ventilace, pouľití HeliOxu, permisivní hyperkapmnie, normokapnická

hyperventilace apod.).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět se zabývá studiem efektů umělé plicní ventilace, a to zejména z hlediska

adversních účinků na respirační soustavu. Jsou definovány protektivní a

nekonvenční režimy umělé plicní ventilace. Detailně jsou studovány

vysokofrekvenční ventilace (oscilační, trysková, mimotělní oscilace), tracheální

insuflace plynu, intratracheální ventilace, kapalinová ventilace (úplná,

částečná), mimotělní oxygenace ECMO, mimotělní plicní podpora a další techniky.

Studijní materiály:

[1] Pachl, J., Roubík, K.: Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých

i dětí. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 374 s. ISBN 80-246-0479-5.

[2] Roubík, K.: Nekonvenční režimy umělé plicní ventilace. Strojnícka fakulta TU

v Košiciach, Koąice, 2006. 40 s. ISBN: 80-8073-674-X.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1037606.html