Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Analýza a modelování procesů zdravotnických zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIAMP ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Peter Kneppo
Přednášející:
Gleb Donin, Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo, Ivana Kubátová
Cvičící:
Gleb Donin, Vojtěch Kamenský, Ivana Kubátová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí studentů doktorského studijního programu v oblasti managementu zdravotnické techniky v rámci klinického inženýrství. Studenti se seznámí a prakticky vyzkouší práci s možnými softwarovými modalitami využívanými v klinickém inženýrství. Výuka předmětu bude probíhat v Laboratoři klinického inženýrství a managementu zdravotnické techniky.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

1. Přehled základních úloh řešených v oblasti klinického inženýrství v oblasti managementu zdravotnické techniky

2. Analytické metody pro analýzu procesů ve zdravotnictví

3. Metody modelování procesů v managementu zdravotnické techniky a jejich matematický aparát

3. Metody analýzy a modelování procesního workflow ve zdravotnickém zařízení

4. Metody identifikace rizik v procesech zdravotnických zařízení a jejich hodnocení

5. Metody modelování řízení rizik, jejich matematický aparát a možnosti řešení

6. Metody operačního výzkumu, jejich matematický aparát a možnosti řešení

7. Modely zásobování a skladování

8. Modelování a simulace dopadu bezpečnostních nápravných opatření

9. Modelování procesů z pohledu pacienta, minimalizace časových prodlev

10. Moderní trendy v procesním modelování a příklady možných řešených problémů.

Osnova cvičení:

1. Přehled a základy modelovacích technik v klinickém inženýrství. Modelování procesů v managementu zdravotnické techniky.

2. Praktické řešení optimalizace procesů a jejich řešení, minimalizace časových prodlev, prezentace výstupů.

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí studentů doktorského studijního programu v oblasti managementu zdravotnické techniky v rámci klinického inženýrství. Studenti se seznámí a prakticky vyzkouší práci s možnými softwarovými modalitami využívanými v klinickém inženýrství. Výuka předmětu bude probíhat v Laboratoři klinického inženýrství a managementu zdravotnické techniky.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Hunink, M.G.M., Weinstein, M.C.: DecisionMaking in Health and Medicine, Cambridge University Press, 2014, ISBN: 978-1-107-69047-9.

[2] Edlin, R., McCabe, C.: Cost Effectiveness Modelling for Health Technology Assessment, Springer International Publishing Switzerland, 2015. ISBN: 978-3-319-15743-6.

[3] Briggs, Andrew H., Karl Claxton a Mark J. Sculpher. Decision modelling for health economic evaluation. Oxford: Oxford University Press, 2006. x, 237 s. Handbooks in health economic evaluation series. ISBN 0-19-852662-8.

Doporučená:

[1] ISO/IWA Quality Management Systems - Guidelines for Process Improvements in Healthcare Service Organizations, ICS 03.120.10

Poznámka:

Modul C

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5867706.html