Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační systémy ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIIS ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Jan Bruthans
Přednášející:
Jan Bruthans
Cvičící:
Jan Bruthans, Gleb Donin, Vojtěch Kamenský
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na hlubší poznání informačních systémů ve zdravotnictví a to jak systémů jednotlivých zdravotnických zařízení (EMR, PACS, atd), tak systémů nadřazených a propojujících (eRecept, EHR, ePACS) a rovněž systémů zaměřených primárně na laickou veřejnost. Tyto systémy jsou probírány i v kontextu eGovernmentu v ČR Cvičení v rámci předmětu je věnováno přípravě zvoleného informačního systému a to až do fáze zadávacího návrhu, který je zpracován jako seminární práce a je tak výstupem cvičení.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. přednáška: Úvod do problematiky

2. přednáška: Aktuální situace v oblasti národních systémů eHealth v ČR

3. přednáška: Nové trendy v eHealth v ČR

4. přednáška: eGovernement v ČR a jeho provázanost s eHealth

5. přednáška: Informační systémy v nemocnicích v ČR (KIS, LIS, RIS)

6. přednáška: Informační systémy v nemocnicích v ČR (další subsytémy NIS)

7. přednáška: Informační systémy v ambulantním a primárním sektoru v ČR

8. přednáška: Informační systémy v ostatních segmentech zdravotní péče

9. přednáška: Informační systémy pro laickou veřejnost

10. přednáška: Perspektivy rozvoje informačních systémů ve zdravotnictví

Osnova cvičení:

Cvičení:

1. blokové cvičení: Rámcová definice zvoleného informačního systému

2. blokové cvičení: Rozpracování informačního systémů, tvorba zadávací dokumentace

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na hlubší poznání informačních systémů ve zdravotnictví a to jak systémů jednotlivých zdravotnických zařízení (EMR, PACS, atd), tak systémů nadřazených a propojujících (eRecept, EHR, ePACS) a rovněž systémů zaměřených primárně na laickou veřejnost. Tyto systémy jsou probírány i v kontextu eGovernmentu v ČR Cvičení v rámci předmětu je věnováno přípravě zvoleného informačního systému a to až do fáze zadávacího návrhu, který je zpracován jako seminární práce a je tak výstupem cvičení.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Celi, Leo Anthony G., Hamish S. F. Fraser, Vipan Nikore, Juan Sebastián Osorio, and Kenneth Paik, eds. Global Health Informatics: Principles of eHealth and mHealth to Improve Quality of Care. 1 edition. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2017. ISBN: 978-0262533201

[2] George, Carlisle, Diane Whitehouse, and Penny Duquenoy, eds. eHealth: Legal, Ethical and Governance Challenges. 1st ed. Heidelberg ; New York: Springer, 2013. ISBN: 978-3642224737.

Doporučená:

[1] Glandon, Gerald L., Detlev H. Smaltz, Donna J. Slovensky, Stuart B. Boxerman, and Charles J. Austin. Austin and Boxerman’s Information Systems for Healthcare Management. 7th ed. Chicago : Arlington, VA: Health Administration Press ; Association of University Programs in Health Administration, 2008. ISBN: 978-1567932973.

[2] McWay, Dana C. Today’s Health Information Management: An Integrated Approach. 2 edition. Clifton Park, NY: Delmar Cengage Learning, 2013. ISBN: 978-1133592471.

Poznámka:

Modul C

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5870806.html