Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Individuální praxe

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSIP Z 2 2XT česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Martina Caithamlová, Petra Hospodková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Individuální praxe navazuje na předmět Odborná praxe. Student, který již absolvoval předmět Odborná praxe, má zde možnost profilace ve vybraném zdravotnickém zařízení. Individuální praxe je nedílnou součástí kvalitní a kvalifikované přípravy pro výkon budoucího povolání. V průběhu praxe získává student možnost procvičení teoretických znalostí formou samostatné práce pod vedením odborného pracovníka.

Individuální praxe je formou výuky, kdy jsou studenti na základě dohody a písemného doporučení fakulty rozmísťováni na jednotlivá pracoviště ve zdravotnických zařízeních, případně ve výrobních či servisních organizacích v oblasti zdravotnických prostředků. Studenti zde na základě stanoveného plánu získávají hlubší praktické dovednosti a pracují samostatně pod dohledem určeného pracovníka.

Praxe na vybraných pracovištích musí být na vysoké profesní úrovni.

V průběhu individuální praxe jsou dodržovány veškeré hygienické, bezpečnostní a jiné předpisy, dané pro konkrétní pracoviště. Studenti jsou seznámeni s provozním řádem pracoviště.

Praxe je kontrolována a vyhodnocována jejím garantem.

Praxe studentů studijního programu Systémová integrace procesů ve zdravotnictví jsou zaměřeny především na oblast legislativní, kontroly a řízení kvality, vedení zdravotnické dokumentace, vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám, oblast výběrových řízení, přípravu a realizaci nákupů zdravotnické techniky, práci s informačními systémy,, fungování interního auditu, personalistika a další činnosti.

Požadavky:

Absolvované BOZP, 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení o absolvované praxi příslušným pracovištěm, odevzdaná zpráva z praxe.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5820106.html